Vsebina prispevka

Boj za staro pravdo

15. 7. 2015

V okviru praznovanj 500. obletnice vseslovenskega kmečkega upora 1515-2015 se tudi v Zgodovinskem arhivu Celje vključujemo v projekt, ki ima preko celotnega leta predvidene aktivnosti glede na raznolike partnerje in dejavnosti.

Kljub temu, da Zgodovinski arhiv Celje ne hrani gradiva, ki bi bilo neposredno povezano s kmečkim uporom 1515 oziroma katerimkoli drugim podložniškim uporom, se v naših fondih in zbirkah najde marsikaj, kar dokumentira puntarsko tradicijo naših prednikov. Zlasti zanimiva so pisana ali slikovna pričevanja o boju za pravice, ki so si jih delavci v preteklih desetletjih skušali priboriti s stavkami. Socialistična družba je rada poudarjala svoje revolucionarne korenine, ki jih je iskala tudi v delavskem gibanju – dokument s pričevanjem o gladovni stavki v hrastniškem rudniku leta 1934 je lep primer za to.

SI_ZAC_0759_001_007_00001_02+01

Na fotografijah, ki jih hranimo v fondu tovarne emajlirane posode Westen-Emo najdemo tako delavce, kakor detektive, ki so si med veliko stavko leta 1936 med svojim delom privoščili počitek v senci. Okoli 20 let stari prizori stavkajočih delavcev Lika Savinje, Ema in drugih nekdaj mogočnih podjetij so bili znanilci propada dobršnega dela celjske industrije, ki se je začenjal že v zadnjih letih obstoja Jugoslavije. Izguba jugoslovanskih trgov, nov gospodarski sistem in sumljiva privatizacija sta po letu 1990 znova razplamtela latentna in v socializmu na silo prikrita nasprotja med delodajalci in delavci.

V objavah v rubriki Iz hiše pisanih spominov bomo v nadaljevanjih dodajali posamezne zanimive epizode puntarske tradicije z območja širše pristojnosti našega arhiva ter jih tudi dokumentirali z objavo reprodukcij arhivskega gradiva, ki ga hranimo.

Delavci tovarne Westen in detektivi med stavko v tovarni Westen leta 1936.

SI_ZAC_0759_001_007_00001_02

SI_ZAC_0759_001_007_00001_02

V okviru praznovanj 500. obletnice je v začetku junija izšla tudi posebna številka puntarskega časopisa “Leukhup”. Pri izdaji lista, ki je izšel pri Posavskem muzeju Brežice, je sodeloval tudi Zgodovinski arhiv Celje. Izvod časopisa lahko brezplačno prevzamete na recepciji arhiva.

Serija objav gradiva na temo puntarske tradicije stavkovnega gibanja:

Gladovni stavki zasavskih rudarjev (1934)

Stavka delavcev Metke Celje (1997)

Velika stavka rudarjev Trboveljske premogokopne družbe (1923)

Stavka v Zlatarni Celje (1996)

Stavka žalskega Hmezada pred Banko Celje (1999)

Stavka v podjetju TOLO Šentjur (2001)

Stavka delavcev javnega sektorja (2013)