Strokovna usposabljanja za uslužbence

Strokovna usposabljanja za uslužbence

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006) in skladno s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) v  Zgodovinskem arhivu Celje organiziramo seminarje  za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Kandidate seznanimo z(s):

 • namenom varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
 • dolžnostmi javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
 • pravili pisarniškega poslovanja glede dokumentarnega  gradiva pred prenosom v stalno zbirko,
 • načinom urejanja dokumentarnega gradiva v stalni zbirki,
 • roki hranjenja dokumentarnega gradiva,
 • postopki za uporabo dokumentarnega gradiva  v stalni zbirki,
 • varstvom tajnosti osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost,
 • načinom varovanja dokumentarnega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo in hrambi dokumentarnega gradiva na mikrofilmu,
 • pogoji za pravno veljavno hrambo gradiva v digitalni obliki,
 • načinom zajema, pretvorbe in hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki,
 • področjem informatike (politika varovanja informacij, upravljanje z informacijskimi sredstvi, fizično in tehnično varovanje opreme in prostorov, obvladovanje dostopa, upravljanje varnostnih dogodkov, zagotavljanje neprekinjenega poslovanja).
 • načinom in postopkom odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva,
 • kategorijami dokumentarnega  gradiva, ki ima lastnosti arhivskega gradiva,
 • načinom in postopkom izročanja arhivskega gradiva arhivu.

Seminarji potekajo v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje, Teharska cesta 1, 3000 Celje.

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/16) v 4.  in 5. členu določa, da udeleženci seminarja po zaključku strokovnega usposabljanja opravljajo preizkus strokovne usposobljenosti

Aktualne pozive za konkretna izobraževanja, usposabljanja, delavnice objavljamo redno v rubriki Novice na vstopni strani spletne strani.

Dodatno bi vas radi spodbudili k izobraževanju tudi na način, da vas glede na spodnji poziv najprej evidentiramo kot kandidate in glede na te predhodne prijave razpišemo izobraževanje in vas ob tem obvestimo.

Organizirali bomo dve vrsti izobraževanj:

 • Izobraževanja za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti.
 • Dopolnilna izobraževanja. Izobraževanja, ki jih arhivi organiziramo na podlagi 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

Evidenčna prijava

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za evidenčno prijavo.

V obrazcu, prosimo označite, za katero izobraževanje se zanimate.

Termine bomo razpisali, ko bo dovolj evidenčnih prijav s posameznega področja (uprava, pravosodje, lokalna samouprava, vzgoja in izobraževanje, kultura in znanost, gospodarstvo, zdravstvo in sociala) za izvedbo seminarja.

Za vse ostale informacije se lahko obrnete na tajništvo arhiva, oziroma na pristojne arhiviste glede na vaš sektor dejavnosti.