Vloga za upravne namene

Navodila za oddajo vloge v upravne namene

Za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva za potrebe uradnih postopkov Vas naprošamo, da uporabite ustrezen obrazec.

Obrazec lahko izpolnite v elektronski obliki in ga digitalno podpišete. Lahko pa ga natisnete in podpišete lastnoročno.

Vloge rešujemo le na podlagi upravičeno izraženega pravnega interesa in podpisanega obrazca.

Vlogo pošljete lahko:

  • po elektronski pošti na info@zac.si ali
  • po pošti na naslov: Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1, SI-3000 Celje ali
  • po faksu na številko +386 3 42 87 660

Naš odgovor boste prejeli najkasneje v štirinajstih dneh od prevzema vloge. Storitev posredovanja podatkov je brezplačna. Po ceniku pa se zaračuna le nadomestilo stroškov uporabe gradiva (npr. materialni stroški, kopiranje, skeniranje i.p.)

Iskanje specifične dokumentacije zahteva konkretne vhodne podatke, zato ob oddaji vloge uporabite splošni obrazec ali obrazec za specifičen tip dokumentacije.

Glede na potrebo si prenesite in uporabite ustrezno vlogo:

ali obrazec za specifične tipe gradiva