Vloga za upravne namene

Navodila za oddajo vloge v upravne namene

Za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva za potrebe uradnih postopkov Vas naprošamo, da si natisnete obrazec, ga izpolnite in podpisanega(!) vrnete:
– po pošti na naslov: Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1, SI-3000 Celje ali
– po faksu na številko +386 3 42 87 660 ali
– skeniranega v priponki (pdf) po elektronski pošti na: info@zac.si

Naš odgovor boste prejeli najkasneje v štirinajstih dneh od prejetja vaše vloge. Vlogo lahko rešujemo le na podlagi podpisanega obrazca ter jasno in upravičeno izraženega pravnega interesa.

Storitev posredovanja podatkov je brezplačna.
Po ceniku pa se zaračuna le nadomestilo stroškov uporabe gradiva (npr. materialni stroški, kopiranje, skeniranje i.p.)

Če iščete podatke v zvezi z gradbeno dokumentacijo, nujno navedite še naslednje podatke:
– na koga je bilo gradbeno dovoljenje izdano (investitor objekta)
– leto izdaje dovoljenja
– kdo je izdal dovoljenje (organ)
Glede na način odlaganja in urejenost dokumentacije so navedeni podatki nujni pogoj za iskanje. Sedanji naslov objekta ni v pomoč, iskanje pa nam olajša, če navedete opravilno številko dokumenta, ki ga iščete.