Vsebina prispevka

Stavka v Zlatarni Celje (1996)

14. 7. 2015

V sklopu projekta objav, ki se nanašajo na puntarsko tradicijo obeleževanja 500. obletnice slovenskega kmečkega punta, se vračamo v obdobje po osamosvojitvi Republike Slovenije, v obdobje lastninskega preoblikovanja podjetij, delavskih stavk in propada nekoč uspešnih podjetij. Tokrat se bomo ustavili pri stavki zaposlenih podjetja Zlatarna Celje meseca februarja leta 1996.

Industrija z žlahtnimi kovinami ima v Celju že dolgo zgodovino. Pred 1. svetovno vojno je bila nosilec razvoja industrije z žlahtnimi kovinami v Celju družina Pacchiaffi, ki je s svojo dejavnostjo v Celju začela sredi 19. stoletja s prevzemom zlatarske delavnice. Po 1. svetovni vojni sta se družini Pacchiaffi pridružila še brata Knez in leta 1925 je nastalo podjetje Pacchiaffo, Knez & Co. Poleg omenjenih je bilo v času do 2. svetovne vojne v Celju še nekaj manjših obrtnih podjetij, ki so se ukvarjala z industrijo žlahtnih kovin. Po 2. svetovni vojni je bilo premoženje družine Pacchiaffi zaplenjeno, družine Knez pa nacionalizirano. Leta 1947 nastane iz omenjenega podjetja Celjska zlatarna MLO Celje, ki se leta 1950 preimenuje v Zlatarno Celje. Od leta 1973 naprej DO (delovno organizacijo) Zlatarno Celje sestavlja več TOZD (temeljnih organizacij združenega dela). Zlatarna Celje se leta 1992 lastninsko preoblikuje. Leta 1997 je za Zlatarno Celje, kljub poizkusom prisilne poravnave, razglašen začetek stečajnega postopka. Stečajni postopek se zaključi leta 1999, ko je podjetje, kot pravna oseba, prodano. Novi lastniki so v podjetju ponovno oživili proizvodnjo plemenitih kovin in njih zlitin, trgovino in servisne storitve.

Objavljene fotografije so iz stavke zaposlenih podjetja Zlatarna Celje, ki je potekala ob koncu meseca februarja 1996. Do stavke približno 200 zaposlenih je prišlo, ker jim podjetje ni izplačalo januarskih plač. Stavka se je po dveh dneh prekinila, ko je podjetje v dogovoru z bankami izplačalo januarsko plačo. Podjetje se je z bankami prav tako dogovorilo o nadaljevanju sanacije z reprogramiranjem terjatev podjetja. Sanacija podjetja ni bila uspešna, zato je bil 11. julija 1997 sprožen začetek stečajnega postopka.

Omenjene fotografije se hranijo v arhivski zbirki SI_ZAC/1395 Zbirka fotografij Sherpa. V njej hranimo fotografije, ki jih je posnel fotograf Edo Einspieler.