Vsebina prispevka

Zakaj pa ne poviša plač, ko ve da ste lačni in goli?

9. 7. 2015

Tokrat o veliki in dolgotrajni stavki rudarjev Trboveljske premogokopne družbe leta 1923. V sklopu objav rubrike Iz hiše pisanih spominov, ki se nanašajo na serijo objav v zvezi s puntarsko tradicijo, predstavljamo gradivo v zvezi s stavko rudarjev Trboveljske premogokopne družbe v letu 1923. Kot smo že predhodno predstavili, hranimo v fondu SI_ZAC/1436 Rudnik Trbovlje-Hrastnik, 1881-1999 tudi gradivo, ki se nanaša na stavke rudarjev v letih 1903, 1906, 1922, 1923, 1934 in 1939. Iz pričujočega gradiva je znano, da so rudarji Trboveljske premogokopne družbe stavkali tudi v letih 1989, 1891, 1905, 1910, 1919, 1920, 1933 in 1937.

Vrnimo se na stavko iz leta 1923. O slednji so se v Zgodovinskem arhivu Celje ohranili letaki stavkovnega odbora in letak, ki ga je kot protiutež med stavkajoče rudarje delila Trboveljska premogokopna družba. Prvi objavljen letak je med stavkajoče peti teden stavke delil stavkovni odbor in z njim stavkajoče pozival, naj se ne vdajo in naj za dosego cilja še naprej vztrajajo pri stavki, saj bo morala Trboveljska premogokopna družba, glede na nastalo situacijo zaradi stavke, kmalu sprejeti zahteve stavkajočih. Ob tem so med stavkajoče razdeli tudi letak, ki na eni strani prikazuje težko delo rudarjev in trpljenje njihovih družin, na drugi strani pa na kakšen način gospodje lastniki Trboveljske premogokopne družbe dobiček, ki so ga ustvarili rudarji s svojim delom, porabljajo. Naslednji objavljen letak je kot protiutež izdala Trboveljska premogokopna družba in z njim skušala stavkajoče rudarje prepričati, da jih stavkovni vodje zavajajo in jim dajejo napačne informacije glede položaja Trboveljske premogokopne družbe v borbi s stavkajočimi. Stavkajočim so tudi sporočili, da so pripravljeni na nadaljnji boj, ki lahko traja še več mesecev in ne more poslabšati položaja Trboveljske premogokopne družbe. Zagotovili so jim, da se z njimi ne pogajajo in se tudi ne bodo. Z naslednjim objavljenim letakom se je na letak Trboveljske premogokopne družbe takoj odzval stavkovni odbor in letak označil za skrajno dejanje Trboveljske premogokopne družbe, ki je posledica dolgotrajne stavke in položaja, v katerem se je družba zaradi stavke znašla. Stavkovni odbor je stavkajoče še enkrat pozval, naj vztrajajo in ne klonejo, saj je odločitev v korist stavkajočih blizu.

Rudarji so se že pred stavko zavzemali za zvišanje mezd. Ker dogovora s Trboveljsko premogokopno družbo niso dosegli, so 20. julija začeli s stavko. Stavka je bila med vsemi največja in najdlje trajajoča, saj je trajala do 17. septembra, to je skoraj 2 meseca oziroma celih 56 dni. Trboveljska premogokopna družba je stavko s podporo državnih oblasti uspešno zajezila. Orožniki so že od začetka, še posebej pa proti koncu in po stavki, aretirali večje število ljudi, ki so sodelovali pri vodenju stavke. Z zlomom stavke in nato s številnimi aretacijami, odpuščanjem zaposlenih in pošiljanjem zaposlenih na neplačan dopust, je Trboveljska premogokopna družba popolnoma onemogočila delavsko gibanje znotraj družbe.

SI_ZAC/1436 Rudnik Trbovlje-Hrastnik, 1881-1999

SI_ZAC/1436/1971/003/00273 Stavke rudarjev v Trbovljah, 1889-1940

SI_ZAC_1436_1971_003_00273 1

SI_ZAC_1436_1971_003_00273 2

SI_ZAC_1436_1971_003_00273 3

SI_ZAC_1436_1971_003_00273 4