Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv javnega zavoda: Zgodovinski arhiv Celje
Odgovorna oseba: dr. Borut Batagelj, direktor
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
https://zac.si/o-arhivu/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Postopek do informacij javnega značaja:

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ – UPB2, Ur. l. RS št. 51/06). Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:
dr. Borut Batagelj, direktor

Zadnja objava kataloga: 23. 2. 2016

2. Splošni podatki o javnem zavodu:

Naziv: ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
Naslov: Teharska cesta 1, 3000 Celje
Telefon: 03 42 87 640
Fax: 03 42 87 660
Elektronski naslov: info@zac.si
Ustanoviteljica: Republika Slovenija
Ustanovni akt: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje (Uradni list RS, št. 67/03)
Dejavnost arhiva: https://zac.si/o-arhivu
Vpis v sodni register: vl. št. 10009900, 25. 2. 1974, Okrožno sodišče v Celju
Matična številka: 5052459000
Davčna številka: 47341785
Šifra dejavnosti: 91.012

Člani Sveta Zgodovinski arhiv Celje:
Sonja Jazbec, predsednica
Ddr. Igor Grdina, član
Dr. Andrej Studen, član

Število zaposlenih: 18 – Seznam zaposlenih

3. Zakoni, podzakonski akti in predpisi z delovnega področja ZAC

Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91),
Drugi pravni predpisi dostopni na spletni povezavi.

4. Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov

Strateški načrt za obdobje 2015-2019
Poročilo o delu 2015
Poslovno poročilo 2015

5. Seznam storitev:

Storitve za uporabnike arhivskega gradiva

Storitve za ustvarjalce arhivskega gradiva

 • svetovanje, valorizacija in priprava pisnih strokovnih navodil za odbiranje – register ustvarjalcev
 • izobraževanje uslužbencev pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom – razpis seminarjev
 • izdajanje potrdil o opravljenem izobraževanju

Storitve za zainteresirano javnost

6. Seznam javnih evidenc:

 • Register fondov in zbirk,
 • Evidenca o prevzemih arhivskega gradiva,
 • Evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom,
 • Register ustvarjalcev (vzajemni register ustverjalcev arhivskega gradiva – RegUst)
 • Dosjeji fondov in zbirk,
 • Evidenca mikrofilmanega gradiva,
 • Evidenca uporabnikov arhivskega gradiva,
 • Evidenca o temperaturi in zračni vlagi v arhivskih skladiščih,
 • Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • Evidenca prisotnosti na delu,
 • Personalna evidenca zaposlenih

7. Dostop do informacij javnega značaja

Preko spleta: www.zac.si
Tel.: 03 42 87 640
Delovni čas: ponedeljek – petek od 8. do 14. ure,

Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunali vam bomo materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

8. Najpogostejše zahtevane informacije javnega značaja:

Podatki o opravljenih preizkusih strokovne usposobljenosti ter o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih.

9. Javna naročila

Zgodovinski arhiv Celje trenutno nima odprtega nobenega javnega naročila.


Na strani uporabljamo piškote za spremljanje obiska in za prikaz YouTube videoposnetkov. Več

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavitve soglasij

Spodaj lahko določite, katere vrste piškotov dovolite na strani. Svojo izbiro potrdite s klikom na gumb "Shrani".

Funkcionalni piškotiNaša stran omogoča slabovidnim, da si prilagodijo pisavo in kontrast, ter shrani vaše soglasje o rabi piškotov.

Analitični piškotiZa spremljanje obiska strani uporabljamo anonimizirano Google Analitiko.

Piškoti družabnih omrežjiPiškotki potrebni za delovanje YouTube predvajalnika in deljenje objav na družbena omrežja.

Piškoti za oglaševanjeNe uporabljamo piškotov za oglaševanje.

OstaloOstalih piškotov ne uporabljamo.

Zapri