Vsebina prispevka

Stavka v podjetju TOLO Šentjur (2001)

14. 7. 2015

V sklopu projekta objav, ki se nanašajo na puntarsko tradicijo obeleževanja 500. obletnice slovenskega kmečkega punta, še naprej ostajamo v obdobju po osamosvojitvi Republike Slovenije, v obdobje lastninskega preoblikovanja podjetij, delavskih stavk in propada nekoč uspešnih podjetij. Ustavili se bomo pri stavki zaposlenih podjetja TOLO Šentjur meseca junija leta 2001.

Omenjeno podjetje je nastalo ob koncu 60-ih in v začetku 70-ih let dvajsetega stoletja. Takrat se je iz Obrtno komunalnega podjetja Šentjur odcepil Obrat lahke obutve Šentjur in se registriral kot podjetje Lahka obutev Šentjur, kasneje Tovarna lahke obutve Šentjur oziroma TOLO Šentjur. Leta 1974 se je podjetje preimenovalo v Tovarno lahke obutve TOLO Šentjur pri Celju. Podjetje se je lastninsko preoblikovalo leta 1997. Že leta 2001 je bil za podjetje sprožen začetek stečajnega postopka, kljub predhodnim poskusom prisilne poravnave. Stečajni postopek se je zaključil leta 2006 z izbrisom podjetja iz sodnega registra.

Objavljene fotografije so iz stavke zaposlenih podjetja TOLO Šentjur, ki se je začela 5. junija 2001. Do stavke je prišlo zaradi položaja, v katerem se je podjetje znašlo, in ker vodstvo podjetja ni izpolnilo zahtev zaposlenih po izplačilu zapoznelih plač, potnih stroškov in regresa. Glede na nastalo situacijo se je vodstvo zavzemalo za prisilno poravnavo, delavci pa za stečaj podjetja. Na koncu je bil 3. julija 2001 sprožen začetek stečajnega postopka.

V okviru fonda SI_ZAC/1375 TOLO Šentjur hranimo nekaj gradiva iz preteklosti delovanja tega podjetja, natnačneje 3,7 tekočega metra za obdobje med letoma 1958-2001, objavljene fotografije pa se hranijo v arhivski zbirki SI_ZAC/1395 Zbirka fotografij Sherpa. V njej hranimo fotografije, ki jih je posnel fotograf Edo Einspieler.

SI_ZAC_1395_003_002_00198