Vloga za čitalnico

Navodilo za naročilo gradiva v čitalnici

Pomembno!

Pred PRVIM naročilom arhivskega gradiva za čitalnico Vas vljudno naprošamo, da se oglasite pri nas, kjer boste izpolnili »Matični list uporabe arhivskega gradiva«.

Za raziskovalce velja, da je najbolje, da se raziskovalnih tem lotevajo v čitalnici, kjer so na voljo tudi vsi arhivski pripomočki in je za morebitno konzultacijo na voljo tudi strokovno osebje arhiva. Vsekakor je tudi zelo priporočljivo, da si pred obiskom arhiva vsak raziskovalec bolj natančno preveri, v okviru katerih fondov in zbirk želi izvajati raziskave. Do konkretnejših rezultatov vam že pred obiskom arhiva lahko služi kot osnovni pripomoček bodisi Vodnik po fondih in zbirkah bodisi VAČ – Virtualna arhivska čitalnica.

V zvezi z uporabo gradiva v čitalnici je v veljavi:
Navodilo za uporabo arhivskega gradiva v čitalnici ZAC (2018)

Za prijavo in naročanje popisnih enot gradiva (če ste v tekočem letu že izpolnili matični list!) lahko izpolnete obrazec na tej strani, ki nam bo v pomoč pri pripravi gradiva. Naročilo je smiselno le, v kolikor natančno poznate signaturo arhivskega gradiva. Naročilo zaključite s klikom na gumb »POŠLJI«.

Naročilo gradiva je ob opravljeni regustraciji uporabnika mogoče tudi preko VAČ – Virtualna arhivska čitalnica

Storitev posredovanja podatkov o gradivu je brezplačna. Po ceniku pa se zaračunava nadomestilo za uporabo arhivskega gradiva.
IZVLEČEK CENIKA  iz
Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konzerviranja in restavriranja arhivskega gradiva in storitev v zvezi z arhivskim gradivom v Zgodovinskem arhivu Celje (2. 11. 2020)

Prilagojen režim glede na omejitve COVID-19: Obvestilo obiskovalcem (februar 2022)

Vloga za čitalnico

Osnovni podatki

Naročam gradivo