Vsebina prispevka

Gladovni stavki zasavskih rudarjev v letu 1934

18. 6. 2015

V sklopu projekta objav, ki se nanašajo na puntarsko tradicijo obeleževanja ob 500. obletnici slovenskega kmečkega punta, nadaljujemo v rubriki Iz hiše pisanih spominov z objavami gradiva o stavkah. Vir za raziskovanje stavkovnega gibanja so predvsem fondi gospodarskih subjektov, med njimi pa so med zanimivejšimi zagotovo tisti s področja rudarstva, ki je zgodovinsko tudi zelo zaznamovalo boj za pravice delavcev. Objava spodnjih virov se nanaša na dve gladovni stavki rudarjev Trboveljske premogokopne družbe leta 1934.

V fondu SI_ZAC/1436 Rudnik Trbovlje-Hrastnik, 1881-1999, hranimo gradivo, ki se nanaša na stavke rudarjev iz obdobja pred začetkom druge svetovne vojne. O gladovnih stavkah rudarjev iz leta 1934 so se ohranili časopisni članki, poročilo pričujočega o gladovni stavki julija leta 1934 (sestavljeno sicer leta 1959) in različne tabele, kjer so zapisani osnovni podatki o vseh stavkah rudarjev Trboveljske premogokopne družbe. Poročilo smo pred objavo zaradi varstva občutljivih osebnih podatkov anonimizirali, kot to določa Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006, 24/2014 – Odl. US, 51/2014).

Zaposleni v rudnikih Trboveljske premogokopne družbe so svoje nezadovoljstvo s slabimi življenjskimi razmerami izrazili z gladovno stavko 3. julija 1934. Največjo težavo so jim predstavljale nizke plače. Dodatno je k nizkim dohodkom prispevalo tudi število delovnih dni na teden (3 do 4 dnevi na teden). Poleg vsega, dohodkom zaposlenih ni prizanesla niti gospodarska kriza v 30. letih dvajsetega stoletja. Nizki dohodki so rudarje in njihove družine omejevali pri nabavi življenjskih potrebščin, še posebej zadostnih količin hrane, ki je za rudarje nadvse pomembna. Mnogi rudarji so svoje delo zaradi fizične oslabelosti le s težka opravljali.

Gladovna stavka se je začela po koncu delovnega dne 3. julija 1934, ko se rudarji niso vrnili iz jam. V času stavke, ki je trajala do 5. julija, je moralo nekaj stavkajočih zaradi izčrpanosti poiskati tudi pomoč zdravnika. Stavkajoči so stavko prekinili, ko jim je bilo obljubljeno povišanje plače za 1 dinar in povečanje števila delovnih dni za 2 dni na mesec. Rudarji rudnika v Trbovljah so gladovno stavko ponovili med 10. in 15. avgustom leta 1934. Gladovni stavki avgusta se rudarji v rudnikih Zagorje in Hrastnik niso pridružili.

SI_ZAC/1436 Rudnik Trbovlje-Hrastnik, 1881-1999

SI_ZAC/1436/1971/003/00273 Stavke rudarjev v Trbovljah, 1889-1940

SI_ZAC_1436_1971_003_00273 9

SI_ZAC_1436_1971_003_00273 19

SI_ZAC_1436_1971_003_00273 20

K poročilu objavljamo dodatno še del preglednice vseh predhodnih stavk trboveljskih rudarjev 1889-1940, članek o poletnih stavkovnih pogajanjih in analizo števila stavkajočih po izmenah za gladovno stavko 1934