Vsebina prispevka

Stavka žalskega Hmezada pred Banko Celje (1999)

14. 7. 2015

V sklopu projekta objav, ki se nanašajo na puntarsko tradicijo obeleževanja 500. obletnice slovenskega kmečkega punta, še naprej ostajamo v obdobju po osamosvojitvi Republike Slovenije, v obdobje lastninskega preoblikovanja podjetij, delavskih stavk in propada nekoč uspešnih podjetij. Ustavili se bomo pri stavki zaposlenih Hmezad Kmetijstva Žalec v začetku marca leta 1999.

Omenjena družba se je leta 1989 organizirala kot podjetje v družbeni lastnini iz TOZD (temeljna organizacija združenega dela) Kmetijstvo Latkova vas o. sub. o. Žalec in TOZD Kmetijstvo Petrovče, o. sub. o. Žalec. Družba se je lastninsko preoblikovala leta 1996, leta 1999 pa je bil za družbo sprožen začetek stečajnega postopka. Slednji je bil 2001 ustavljen s prodajo družbe kot pravne osebe. Družba Hmezad Kmetijstvo Žalec, d. o. o., deluje še danes s skrajšanim imenom HK Žalec, d. o. o.

Fotografije stavke, ki jih objavljamo, so bile posnete v začetku marca 1999. Pred začetkom stečajnega postopka, natančneje 5. marca 1999, je imela družba v Arji vasi zbor delavcev. Zaposleni in vodstvo družbe so na zboru razpravljali o položaju družbe, v katerem se je znašla, in o razlogih, ki so do tega pripeljali. Beseda je nanesla tudi na Celjsko banko, ki je družbi blokirala žiroračun, kar je podjetju onemogočilo pripravo na novo sezono hmelja, ki je bila tik pred vrati. Po zboru se je tako nekaj zaposlenih odpravilo v Celje na Vodnikovo ulico pred sedež uprave Banke Celje in s transparentom ˝POGREBNIK – 183 delavcev KMETIJSTVA ŽALEC – CELJSKA BANKA˝ izrazilo svoje prepričanje o krivcu za nastali položaj Kmetijstva Žalec.

Omenjene fotografije se hranijo v arhivska zbirka SI_ZAC/1395 Zbirka fotografij Sherpa. V njej hranimo fotografije, ki jih je posnel fotograf Edo Einspieler.

SI_ZAC_1395_004_002_00013_1