Vsebina prispevka

Stavka delavcev Metke Celje v letu 1997

22. 6. 2015

V sklopu projekta objav, ki se nanašajo na puntarsko tradicijo obeleževanja 500. obletnice slovenskega kmečkega punta, se selimo v obdobje po osamosvojitvi Republike Slovenije, v obdobje lastninskega preoblikovanja podjetij, delavskih stavk in propada nekoč uspešnih podjetij. Na tem mestu se bomo ustavili pri stavki zaposlenih podjetja Metka Tekstil, d. o. o., v začetku marca leta 1997.

Če pogledamo dlje v preteklost, segajo začetki podjetja oziroma njenih predhodnic v obdobje pred drugo svetovno vojno. Takrat sta v Celju delovali Metka mehanična tkalnica, d. z. o. z., Henrika Weinbergerja in Celjska tekstilna tovarna Bergmann in drug. bratov Maksa in Walterja Bergmanna. Podjetje bratov Bergmann je bilo leta 1945 zaplenjeno, Weinberger pa je svoje podjetje leta 1946 podaril državi. Iz obeh podjetij je nato nastalo podjetje Tkalnica hlačevine Celje, ki se pozneje preimenuje v Metka Celje in leta 1953 v Mehanično tkalnico Metka Celje. Podjetje je v zadnjem obdobju pred osamosvojitvijo Republike Slovenije delovalo v obliki DO (delovne organizacije) Metka tekstilna tovarna in konfekcija Celje, n. sol. o. Celje, in njena TOZD (temeljna organizacija združenega dela) proizvodnja tkanin Celje, n. sol. o. Celje, iz katerih nastane leta 1992 ob lastninskem preoblikovanju Metka tkanine in konfekcija, d. o. o., skrajšano Metka Celje, d. o. o. Metka tkanine in konfekcija, d. o. o. je šla februarja leta 1993, predvsem zaradi izgube jugoslovanskih tržišč in likvidnostnih težav (težav pri vračanju kreditov), v stečaj. Na temeljih omenjenega podjetja je aprila istega leta ustnovljeno novo podjetje Metka tekstil, d. o. o. Večinski delež podjetja so leta 1995 kupili Švicarji slovenskih korenin. Le dve leti za tem, 7. marca 1997, pa je bil na pobudo zaposlenih sprožen začetek stečajnega postopka.

Še pred začetkom stečajnega postopka so skušali zaposleni s stavko opozoriti na nevzdržne razmere, v katerih se je znašlo podjetje. Stavkajoči so bili nezadovoljni z vodenjem podjetja in odnosom lastnikov in vodstva podjetja do zaposlenih. Zaposleni so vodstvu in lastnikom očitali, da niso vlagali v podjetje in niso posodabljali proizvodnje, kar naj bi pripeljalo do povečanja stroškov proizvodnje in s tem nekonkurenčnosti na trgu. Očitali so jim tudi opustitev več vodilnih programov proizvodnje, kot so namizni prti in posteljno perilo, po katerih je bilo podjetje še kako znano. Stavkajoči so tudi zahtevali izplačilo neizplačanih potnih stroškov, stroškov prehrane in drugega dela regresa za preteklo leto.

V arhivskem fondu SI_ZAC/0771 Metka Celje (1942-1998) hranimo ogromno gradiva iz zgodovine podjetja, v zvezi s stavkovnim gibanjem pa je posebej zanimiva posebna arhivska zbirka SI_ZAC/1395 Zbirka fotografij Sherpa. V njej hranimo fotografije, ki jih je posnel fotograf Edo Einspieler, med njimi tudi tiste s stavke zaposlenih podjetja Metka tekstil, d. o. o., ki je potekala marca 1997.

SI_ZAC/1395 Zbirka fotografij Sherpa (1994- )