Vsebina prispevka

Arhivi – zakladnice spomina

12. 4. 2016

V Zgodovinskem arhivu Celje je bila 20. aprila 2016 odprta potujoča razstava Arhivi – zakladnice spomina.

Deset slovenskih arhivov hrani skoraj 75 kilometrov gradiva, izjemno bogastvo pisne kulturne dediščine, ki sega od 9. stoletja do današnjih dni. Originalne srednjeveške pergamentne listine in rokopisni kodeksi, spisovno gradivo upravne in sodne narave, katastrsko in zemljiškoknjižno gradivo, načrti, karte, fotografije, filmi itn. so po zvrsteh, vsebini in funkcijah razvrščeni v 16 razstavnih poglavij.

Jagodni izbor najlepših in najpomembnejših dokumentov ter hkrati prerez ohranjenega arhivskega gradiva, ki poleg vizualne privlačnosti pisne dediščine razodeva vse pomembnejše zvrsti arhivskega gradiva, prelomne dogodke, pomembne procese in znane osebnosti širšega slovenskega prostora, vas vabi v zakladnice spomina.

Ob razstavi dragocenih reprodukcij je v Celju še dva dni po odprtju bil razstavljen tudi izbor originalov gradiva iz zbirk Zgodovinskega arhiva Celje. Ob tem pa so bila izvedena tudi brezplačna vodstva po razstavi.

Seznam originalov na razstavi (20. 4. – 22. 4.) po tematskih sklopih razstave. Nekateri so podrobneje predstavljeni preko povezave na naslovu vsebine.

Od lista do knjige (Rokopisne knjige – kodeksi)

1) Privilegiji Žičke kartuzije                                                                                       

Nedatirano /13. stol./

Original, pergament, 18 cm × 13 cm, 12 listov, latinski jezik.

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0006, Zbirka rokopisov, št. 1.

2) Celjska meščanska knjiga

Celje, 1801–1909

Original, papir, 23 cm × 18,2 cm, 21 popisanih listov, nemški jezik.

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0006, Zbirka rokopisov, št. 20.

Oblast in mi (Gradivo uprave)

3) Teharska sodna knjiga

1715–1849

Original, papir, 31 cm × 20 cm, 294 popisanih strani, nemški jezik.

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0006, Zbirka rokopisov, št. 7.

4) Sklep občinskega odbora občine Celje okolica o uradovanju v slovenskem jeziku    

Celje, 20. 12. 1891

Original, papir, 34 cm × 21 cm.

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0025, Občina Celje okolica, fasc. 34, sig.7.

5) Poročilo vermanskega častnika Walterja Urschitza o padcu Mozirja                           

Mozirje, 20. 9. 1944

Original, papir, 28 cm × 21 cm, 2 strani, nemški jezik.

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0510, Zbirka Videčnik Aleksander, šk. 44, št. 0/5-85.

Pred vrati postave (Gradivo pravosodja)

6) Skica prizorišča zločina v Trnavi ob glavni cesti med Dunajem in Trstom                               

1842

Original, papir, 35,1 cm × 44,3 cm, nemški jezik.

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0530, Deželsko sodišče Ojstrica in Podgrad, a. š. 30, a. e. 102.

7) Testament Alme Karlin                                                                                                     

Celje, 20. 11. 1919

Original, papir, 29 cm × 22,3 cm, 4 strani, nemški jezik.

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0611, Okrajno sodišče v Celju, testamenti 18.

Osebno (Zasebno arhivsko gradivo)

8) Spominske knjige polkovnika Milana Majcna, knjiga št. 5                                                        

1922–1936 (peta knjiga 1924–1925)

Original, papir, 28 cm × 22 cm, nemški, hrvaški in slovenski jezik.

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0006, Zbirka rokopisov, št. 17.

Stati inu obstati (Slovenika – izbor najstarejših dokumentov v slovenskem jeziku)

9) Bvkve ot teh 112 notri spißsanih peißsem

1799

Original, papir, 23 cm × 18 cm, 186 strani.

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0510, Zbirka Videčnik Aleksander.

Razglašamo in v vednost dajemo! (Razglasi, plakati in letaki)

10) Plakat o nemirih na Dunaju                                                                                             

Dunaj, 13. 3. 1848

Tisk, papir, 44,6 cm × 50 cm, nemški jezik.

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/1286, Zbirka plakatov, mapa I, št. 1.

Tu smo doma (Karte in zemljevidi)

11) Stirie

1630

Ponatis, papir, 16,5 cm × 21,5 cm, latinski in francoski jezik.

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/1293, Zbirka geografskih kart, št. 2.

Ujeti trenutki (Fotografije in razglednice)

12) Razglednica Rogaške Slatine                                                                                            

Rogaška Slatina, 2. 9. 1889 (odposlana)

Original, papir, tisk in rokopis, 9,5 cm × 14,5 cm, nemški jezik.

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/1274, Zbirka razglednic in dopisnic, šk. 4, št. 67-1/30.

Saj ni res, pa je (Predmeti in druga čudesa)

13) Listina z upodobitvijo sv. Mihaela (etiopske magične molitve)                                    

Nedatirano

Original, pergament v štirih delih, ki so med seboj povezani s pergamentnimi trakci, 172,5 cm × 8 cm, ilustracija (nadangel Mihael), etiopski jezik ge’ez.

Zgodovinski arhiv Celje, SI ZAC 6, Zbirka rokopisov, št. 34.

14) Zlomljen nož, s katerim je bil umorjen Boštjan Svetko                                                 

Nedatirano /pred 1834/

Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0474, Deželsko sodišče Šoštanj, a. š. 1, spis K4.

ARHIVI ZS plakat B2 v_fin_CELJE_Stran_2

Ob odprtju sta projekt in izbor gradiva predstavila dr. Andrej Nared (Arhiv Republike Slovenije) in dr. Aleksander Žižek (Zgodovinski arhiv Celje). Razstavo je odprl dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije. Razstavo so pripravili: Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv LjubljanaZgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv LjubljanaNadškofijski arhiv Maribor in Škofijski arhiv Koper. Omogočilo jo je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in sponzorji.