Vsebina prispevka

Bvkve ot teh 112 notri spißsanih peißsem

26. 5. 2015

Med najbolj zgodnjimi in zanimivi zapisi v slovenskem jeziku hranimo v Hiši pisanih spominov dragoceno zbirko pesmi iz leta 1799. Knjiga, ki je na platnici naslovljena “Bvkve ot teh 112 notri spißsanih peißsem” vsebuje nabožne pesmi in pesmi z vzgojno-moralno tematiko, na koncu je dodano še kazalo. Pesmi je zbral in zapisal Jožef Skubic, učitelj (šolmošter) v Škocjanu na Dolenjskem.

Nabožne pesmi so zapisane po tematskih sklopih: pesmi za sveti večer, novo leto, tri kralje, veliko noč, pesmi o brezmadežnem spočetju, nebesih, Sveti trojici, poslednji sodbi, svetnikih (sv. Pavlu, sv. Martinu, sv. Benediktu, sv. Mateju, sv. Jožefu, sv. Mariji). Pesmi z vzgojno‑moralno tematiko svarijo človeka pred opravljivci, slabimi svetovalci, krivo prisego, hinavščino, skopostjo in nevoščljivostjo ali opisujejo brezbožna dejanja in kazni zanje – o nesramnih pevcih, objestnih pijancih ter preklinjevalcih. Uvrščene so med kronološko (znotraj cerkvenega leta) zapisane nabožne pesmi.

SI_ZAC/0510, Zbirka Videčnik Aleksander

Original, papir, knjiga, 18 cm × 23 cm, 186 delno ročno oštevilčenih strani, vezava v polusnje, restavrirana (str. 109‒124 napačno vložene).