Vsebina prispevka

Celjska meščanska knjiga

19. 4. 2016

Knjiga se začenja s prepisom besedila meščanske zaobljube, nadaljuje pa z vpisi ljudi, ki so jih sprejeli med celjske meščane (1801, 1804, 1807, 1808, 1810, 1812, 1814, 1816, 1823, 1826, 1829, 1831 – 1845, 1847, 1848, 1857, 1859 – 1861, 1863, 1865, 1867, 1873, 1874, 1876, 1879, 1880, 1881, 1883, 1893, 1897, 1902, 1909). Vpisane so tudi podelitve častnih meščanstev. Leta 1817 je dokumentiran odvzem meščanskih pravic kot kazen.

V Celju so vzporedno vodili tri meščanske knjige – razen predstavljene še knjigo vršilcev pomembnejših mestnih funkcij (SI_ZAC/0006_00032) za obdobje 1801-1831. Te funkcije so bile: župan, sindik, komornik, mestni stavbenik, 1. magistratni svetnik, 2. magistratni svetnik, magistratni tajnik ter kanclisti, v knjigo pa so vpisane tudi spremembe v zasedbi funkcij, do katerih je prišlo med letom ter vzroki zanje (smrt, odpoved, suspenz), in knjigo mestnih odbornikov (SI_ZAC/0006_00033) za čas 1804-1864. Vse hranimo v Zgodovinskem arhivu Celje.

Celjska meščanska knjiga je kot posebej dragoceno gradivo v pomladnih mesecih 2016 uvrščena tako v izbor zunanje razstave na Krekovem in Glavnem trgu Celje, mesto v arhivu kot tudi v razstavo Arhivi – zakladnice spomina, ki jo odpremo v Zgodovinskem arhivu Celje v sredo, 20. aprila ob 19. uri.

SI_ZAC/0006_00020, Zbirka rokopisov
Stadt Cilli: Denkmal der aufgenohmenen Bürger
[Celjska meščanska knjiga]
1801 – 1909

Knjiga; papir (original), 21 popisanih listov formata 18,2 x 23 cm; vezana v usnje z zlato obrezo in celjski­ma grboma; platnice okrašene z zlatimi vinjetami, reliefno vtisnjeno “piramido” ter besedilom “Stadt Cilli”; marmorirane ščitne platnice iz lepenke. Nemški jezik, gotica.