• Nočna fotografija stavbe Zgodovinskega arhiva Celje
  • Velik rdeč pečat v predalu

Vsebina strani

Domov

Novice

Izobraževanje kot priprava na preizkus (01. 06. 2022)

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v sredo, 1. junija 2022, izvedli strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim…

Več »

Celjski peloton

Na Krekovem trgu v Celju bo od 17. maja 2022 na ogled pregledna zgodovinska razstava Celjski peloton: Etape razvoja cestnega kolesarstva v Celju. Razstava avtorja dr. Boruta Batagelja na 18 panojih obiskovalcem predstavlja skoraj 140 let bogate celjske kolesarske zgodovine. V Sloveniji v kolesarstvu prepoznavamo vse prvine nacionalnega športa. Vrhunski rezultati in izstopajoči športni dogodki,…

Več »

Dopolnilno izobraževanje (26. 5. 2022)

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje organizirali dopolnilno strokovno izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo…

Več »

Obvestilo uporabnikom čitalnice

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 363. dopisni seji 13. aprila 2022 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 51/22). Odlok glede na razmere dodatno rahlja ukrepe vezane na režim obiska čitalnice, ki je odprta vsak delovnik od 8:00…

Več »


Razstave

Memento mori

V Zgodovinskem arhivu Celje potrebi po zavedanju, ohranjanju in tudi poustvarjanju vsebin, ki jih v sodobni čas nosi arhivsko gradivo, posvečamo veliko pozornosti. V fokus obravnav smo v zadnjih letih stkali že veliko vsebin, ki temeljijo bodisi na raznolikih tematskih ali kronološko utemeljenih izhodiščih, projekt Memento mori: Smrt in odnos do nje v arhivskem gradivu…

Več »

Iz hiše pisanih spominov

Vpisi kolesarskih gostov v Celju (1888-1896)

V sklopu razstave Celjski peloton: Etape razvoja cestnega kolesarstva v Celju, avtorja dr. Boruta Batagelja, je vključen tudi nadvse zanimiv vir, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Celje in nam razkriva Celje kot priljubljeno kolesarsko destinacijo v rosni dobi kolesarjenja. Gre za zvezek, kamor so se vpisovali nekateri kolesarji, ki so se na svojih turah ustavili…

Več »