• Nočna fotografija stavbe Zgodovinskega arhiva Celje
  • Velik rdeč pečat v predalu

Vsebina strani

Domov

Novice

Historia: zgodovina celjske gimnazije od leta 1809

Ob koncu leta 2023 prihaja med bralce knjižna novost, ki sta jo založila Zgodovinski arhiv Celje in I. gimnazija v Celju. Monografija z naslovom Historia : zgodovina celjske gimnazije od leta 1809 je bralcem dostopna preko spletne trgovine, v nadaljevanju pa vam predstavljamo nekaj poudarkov iz nastajanja ter opisa knjige ter zgodovine celjske gimnazije. Na…

Več »

Dopolnilno strokovno izobraževanje (16. 11. 2023)

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje organizirali dopolnilno strokovno izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo…

Več »

Izobraževanje kot priprava na preizkus (19. 10. 2023)

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v četrtek, 19. oktobra 2023, izvedli strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim…

Več »

Zgodovina za vse ob Savinjskem nabrežju

Ob Savinjskem nabrežju v Celju je od 25. avgusta do 25. septembra 2023 na ogled razstava Zgodovina za vse – 30 let: skozi izbor naslovnic in naslovov navdahnjenih v arhivskem gradivu. Avtor razstave je dr. Borut Batagelj, oblikoval pa jo je Andrej Mohorič. Razstava spremlja jubilej XXX. letnika Zgodovine za vse, ki jo izdaja Zgodovinsko…

Več »


Razstave

Je bilo v Celju dovolj mostov?

Razstava Je bilo v Celju dovolj mostov? prinaša na ogled gradivo, ki obiskovalcem razkriva, kje vse so v preteklih slabih dveh stoletjih stali mostovi in brvi v Celju. Skozi mesto sta v preteklosti, poleg še sedaj obstoječih rek Savinje in Voglajne, tekla še potoka Koprivnica in Sušnica. Na vseh štirih je v različnih okoliščinah nastalo…

Več »

Iz hiše pisanih spominov

Možgani z jajci

Rezultati ustvarjalcev programskih vsebin dela novinarjev RTV Slovenija so ohranjeni v specializiranem arhivu in dokumentaciji RTV Slovenija. Žalostna novica ob nenadni smrti Saša Hribarja pa nas je spomnila na to, da so dejavnosti vsestranskih ustvarjalcev lahko ohranjene tudi drugod, recimo v okviru različnih fondov in zbirk javnih arhivov. Sašo Hribar je vrsto let sodeloval s…

Več »