• Nočna fotografija stavbe Zgodovinskega arhiva Celje
  • Velik rdeč pečat v predalu

Vsebina strani

Domov

Novice

Arhivska Barbara Celjska v Rogatcu

V soboto, 15. junija 2024 je bila na Dvorcu Strmol v Rogatcu odprta razstava ABC Arhivska Barbara Celjska. Na razstavi je predstavljenih 16 reprodukcij listin, ki jih hranijo Madžarski državni arhiv iz Budimpešte, Arhiv Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, Hrvaški državni arhiv v Zagrebu, Državni arhiv v Varaždinu ter Arhiv Republike Slovenije. Razstavljene listine slikajo…

Več »

Adijo pečovniški knapi!

Zgodovinsko društvo Celje in Zgodovinski arhiv Celje vabita na predstavitev raziskovalne naloge »Adijo knapi«: Rudnik rjavega premoga Pečovnik (1819‒1959), avtorjev Aneja Firšta, Lenarta Kača in Leva Kodreta z OŠ Frana Kranjca v Celju. Predavanje bo v četrtek, 6. junija 2024, ob 18. uri v Zgodovinskem arhivu Celje. Vabljeni!

Več »

Image 4 Democracy: publikacija ob obeleževanju Mednarodnega arhivskega tedna

Na pobudo Zgodovinskega arhiva Celje in mestnega arhiva Ieper vsako pomlad zaženemo akcijo izbiranja arhivskega gradiva, ki ga predstavimo ob praznovanju Mednarodnega arhivskega tedna. Vsako leto namreč okrog 9. junija, ko je bil ustanovljen Mednarodni arhivski svet (1948), arhivi po vsem svetu praznujemo in opozarjamo na ključno vlogo arhivov v družbi. Tudi letos smo poslali…

Več »

Izobraževanje kot priprava na preizkus (23. 05. 2024)

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v četrtek, 23. maja 2024, izvedli strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim…

Več »


Razstave

Podobe demokracije

V Zgodovinskem arhivu Celje bomo 4. junija 2024, ob 18. uri odprli razstavo »Podobe demokracije: izbor gradiva iz posameznih arhivov držav Evropske unije«. Razstava je bila prvič za zelo kratek čas premierno predstavljena že v Celju, 7. in 8. maja v »Prostoru začasne uporabe« na Glavnem trgu 8, ko je bila umeščena v program Teden…

Več »

Iz hiše pisanih spominov

Romarske, spominske in svetniške podobice

V krščanskem okolju je podobica manjši kos papirja z natisnjeno nabožno sliko in besedilom. Poznane so vsaj že iz 14. stol., ko so jih romarji dobivali na romanjih in prinašali domov za spomin. Poleg teh – romarskih – so se kasneje pojavile tudi spominske in svetniške podobice. Prve so izdajali ob godu, krstu, smrti, birmi, poroki…

Več »