• Nočna fotografija stavbe Zgodovinskega arhiva Celje
  • Velik rdeč pečat v predalu

Vsebina strani

Domov

Novice

Izobraževanje kot priprava na preizkus (23. 05. 2024)

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v četrtek, 23. maja 2024, izvedli strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim…

Več »

Sodelovanje z Istorijskim arhivom Beograda

V toku dvostranskega sodelovanja med Zgodovinskim arhivom Celje in Istorijskim arhivom Beograda je v Celju na delovnem obisku direktor mag. Dragan Gačić. Gre že za četrti obisk strokovnih delavcev beograjskega arhiva, ki se je kontinuirano izvajal s programi večdnevnih poglobljenih usposabljanj in izmenjav izkušenj s strokovnimi arhivskimi delavci iz Republike Srbije že v letih 2015-2018…

Več »

Dopolnilno strokovno izobraževanje (10. 5. 2024)

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje organizirali dopolnilno strokovno izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo…

Več »

Obisk veleposlanika Češke republike

Zgodovinski arhiv Celje je v sredo, 27. marca 2023 obiskal veleposlanik Češke republike v Sloveniji Jiří Kuděla. Veleposlanik Kudĕla si je z velikim zanimanjem ogledal prostore in prisluhnil predstavitvi dejavnosti arhiva s strani direktorja dr. Boruta Batagelja. Veleposlanik namreč odlično pozna arhivsko dejavnost, saj je njegova poklicna pot tesno prepletena s službami v različnih arhivih…

Več »


Razstave

Je bilo v Celju dovolj mostov?

Razstava Je bilo v Celju dovolj mostov? prinaša na ogled gradivo, ki obiskovalcem razkriva, kje vse so v preteklih slabih dveh stoletjih stali mostovi in brvi v Celju. Skozi mesto sta v preteklosti, poleg še sedaj obstoječih rek Savinje in Voglajne, tekla še potoka Koprivnica in Sušnica. Na vseh štirih je v različnih okoliščinah nastalo…

Več »

Iz hiše pisanih spominov

Digitalizirane šolske kronike dostopne v Virtualni arhivski čitalnici

Šolske kronike so eden najpomembnejših virov za preučevanje zgodovine, kajti njihova vsebina ne prinaša zanimivih podatkov zgolj za konkretno šolo, ampak tudi za njeno širšo okolico. Za digitalizacijo tovrstne dokumentacije smo se v Zgodovinskem arhivu Celje odločili, ker lahko na takšen način po eni strani zavarujemo originale, po drugi pa uporabnikom omogočimo preprostejši in oddaljen…

Več »