Vsebina prispevka

Mednarodni arhivski teden 2019

28. 5. 2019

Arhivi po svetu praznujejo letos od 3. do 9. junija Mednarodni arhivski teden. Obeleževanje Mednarodnega arhivskega dneva, ki je bilo v preteklih letih aktualno vsak 9. junij in temelji na dnevu, ko je bil leta 1948 ustanovljen Mednarodni arhivski svet, je tokrat raztegnjeno na celoten teden. Osnovna tema Mednarodnega arhivskega tedna (Designing the Archives in the 21th Century) postavlja v središče zaposlene v arhivih in izpostavlja njihovo dejavnost. Upravljalci podatkov in informacij, ki so zaposleni v arhivih namreč pomenijo velik potencial pri koriščenju sodobnih priložnosti za človeka in skupnost.

V Zgodovinskem arhivu Celje smo se odločili, da temo usmerimo na razmišljanja, kako drugi danes vidijo poklic zaposlenih v arhivu. Odziv nam namreč hkrati postavlja zrcalo in spodbudi razmišljanje o našem poslanstvu ter preverja, kako je odziv okolice skladen tako z našimi predstavami kot tudi nasploh z nalogami javne arhivske službe.

V ta namen smo se priključili akciji Flamske zveze arhivistov, bibliotekarjev in dokumentalistov iz Belgije. Preko sodelovanja in spodbude s strani Mestnega arhiva Ieper smo namreč spoznali projekt, ki k sodelovanju naslavlja osnovnošolce iz okolice. K sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje so se letos odzvali na IV. osnovni šoli Celje, kjer so učenci iz 6.A in 6.B razreda pod mentorstvom učiteljice Jerneje Pavlič na papir zlili svoje predstave o tem, kaj zaposleni v arhivih počnemo. Akcija, ki se odvija s pomočjo polnjena vsebin na vnaprej določenem obrazcu, vključuje slikovno predstavo otrok, kaj delamo v arhivih ter besedilni del, v katerem otroci na kratko po njihovih predstavah ubesedijo smisel dela v arhivu ter vprašanja, ki ga bi jih radi zastavili zaposlenim v arhivu.

Rezultati akcije so zelo zanimivi, polni asocijacij in domislic, ki jih otroci navezujejo na arhive. Izdelki enajstletnic in enajstletnikov bi lahko celo klicali po nadaljnji analizi, ki bi usmerjala tako prizadevanja arhivske službe kot šolskega pouka.

Izdelki šestošolcev IV. osnovna šola Celje (pdf)

Ob Mednarodnem arhivskem tednu tako izzivamo javnost, da nam sporoči, kako vidi poslanstvo arhivov, z druge strani pa bi jasno radi ob tem prazniku javnosti sporočili, s čim se javna arhivska služba ukvarja.

V ta namen bomo v Zgodovinskem arhivu Celje organizirali dogodek, v katerem bomo predstavili zavod in dejavnost javne arhivske službe. V zadnjem času to pravzaprav zelo pogosto počnemo, toda izključno za zaključene in vnaprej najavljene šolske skupine. Tokrat pa pozivamo tudi posameznike, da se nam pridružijo pri ogledu. Predstavitev vključuje ogled razstave Dekade: šestdeseta, Celje 1960-1969 in vpogled v delovno okolje, ki je sicer za javnost zaprto (ogled depojev in predstavitev restavratorske delavnice). Predstavitev bo v ponedeljek, 3. junija 2019, s pričetkom od 10. ure in traja okrog 45. minut. Zbirno mesto bo ob sprejemnem pultu na vhodu. Ogled je brezplačen.