Vsebina prispevka

Mednarodni arhivski dan 2018

5. 6. 2018

Prihajajoči Mednarodni arhivski dan, ki ga vsi arhivi po svetu praznujemo 9. junija, bomo v Zgodovinskem arhivu Celje obleževali z več aktivnostmi, ki se navezujejo na pomen gradiva, ki ga hranimo. Mednarodni arhivski dan praznujejo arhivi po vsem svetu od leta 2008 in sicer na dan, ko je bil leta 1948 ustanovljen Mednarodni arhivski svet. Celotna svetovna skupnost arhivov ob prazniku izpostavlja pomen vloge arhivov v sodobni družbi. Na kratko je ta predstavljena v Splošni deklaraciji o arhivih, ki jo je sprejel Mednarodni arhivski svet, leta 2011 pa potrdil UNESCO. V uvodnem nagovoru deklaracija izpostavlja: “Arhivi dokumentirajo odločitve, aktivnosti in spomine. So izjemna in nenadomestljiva dediščina, ki se prenaša iz ene generacije v drugo. Arhivsko gradivo se upravlja od njegovega nastanka, zato da ohranjamo njegovo vrednost in pomen. Je verodostojen vir informacij, ki podpira odgovorno in transparentno poslovanje uprave. Arhivi igrajo poglavitno vlogo pri razvoju družb, saj varujejo in prispevajo k individualnemu in skupinskemu spominu. Prost dostop do arhivskega gradiva bogati naše znanje o človeški družbi, spodbuja demokracijo, ščiti pravice državljanov in izboljšuje kakovost življenja.”

Ob obeleževanju praznika arhivov izpostavljamo nekaj zadnjih projektov, ki so aktualni in jih skupaj s partnerji želimo predstaviti zainteresirani javnosti.

  • Že od meseca maja je v prostorih osrednje sodne stavbe v Celju na ogled prirejena stalna postavitev razstave Naj zmaga pravica: razvoj pravosodnih organov na Celjskem.
  • Celoten junij bo na Krekovem trgu v Celju na ogled nova zunanja razstava iz serije Fotograf-trenutek-zgodovina “Milan Božič: Celje skozi objektiv fotoreporterja“.
  • 7. junija v Ljubljani v prostorih Arhiva Republike Slovenije predstavljamo projekt slovenskih in hrvaških obmejnih arhivov: Z vlakom čez mejo/Vlakom preko granice. Predstavitev ob Mednarodnem arhivskem dnevu bo dopolnjena s predavanji in predstavitvami na temo zgodovine in gradiva o železnicah. Veseli nas, da bo razstava še enkrat v novi obliki in v povsem novi postavitvi v sodelovanju z Muzejem slovenskih železnic in Arhivom Republike Slovenije predstavljena javnosti tudi v Ljubljani.
  • 8. junija pripravljamo predstavitev arhivske javne službne s poudarkom na pedagoških praksah v arhivu. V goste nam tudi letos prihajajo dijaki pedagoške smeri na Gimnaziji Celje Center.
  • V mesecu juniju je za obiskovalce arhiva v času uradnih ur na ogled tudi nova razstava Umetnost, šport in dediščina. Gre za medinstitucionalni projekt, ki prvič gostuje zunaj Ljubljane in je deloma dopolnjen z vsebinami, ki se navezujejo na dejavnost posameznika in institucije iz Celja. S spletnim odprtjem omenjene razstave smo tudi začeli napovedovati aktivnosti ob Mednarodnem arhivskem dnevu. Ob predhodni najavi so vabljene skupine k ogledu tudi zunaj uradnih ur arhiva.