Vsebina prispevka

Sodelovanje z Istorijskim arhivom Beograda

9. 4. 2024

V toku dvostranskega sodelovanja med Zgodovinskim arhivom Celje in Istorijskim arhivom Beograda je v Celju na delovnem obisku direktor mag. Dragan Gačić. Gre že za četrti obisk strokovnih delavcev beograjskega arhiva, ki se je kontinuirano izvajal s programi večdnevnih poglobljenih usposabljanj in izmenjav izkušenj s strokovnimi arhivskimi delavci iz Republike Srbije že v letih 2015-2018 in je bil prekinjen v času epidemije koronavirusa.

V torek, 9. aprila 2024 je mag. Gačića sprejel v prostorih arhiva direktor Zgodovinskega arhiva Celje dr. Borut Batagelj in mu podrobneje predstavil vse segmente delovanja arhivske javne službe. Mag. Gačić je z druge strani predstavil aktualno problematiko izvajanja javne službe beograjskega arhiva ter predvsem načrte v zvezi z reševanjem prostorske problematike ter izzivi sprejemanja velikih količin arhivskega gradiva s strani ustvarjalcev, s katerimi se trenutno arhiv sooča.

Sogovornika sta utrdila spoznanja o potrebi po povezovanju ter izrazila prepričanje, da so izhodišča, ki so v mnogo primerih sorodna, tudi v iskanju rešitev lahko primerljiva. Področja, na katerih vsak od obeh arhivov izstopa, so lahko odlična osnova za vzajemno sodelovanje, ki prinaša pozitivna spročila za strokovni razvoj in sploh za tvornejše sodelovanje v okviru celotne regije.