Vsebina prispevka

Digitalizirane šolske kronike dostopne v Virtualni arhivski čitalnici

5. 4. 2024

Šolske kronike so eden najpomembnejših virov za preučevanje zgodovine, kajti njihova vsebina ne prinaša zanimivih podatkov zgolj za konkretno šolo, ampak tudi za njeno širšo okolico.

Za digitalizacijo tovrstne dokumentacije smo se v Zgodovinskem arhivu Celje odločili, ker lahko na takšen način po eni strani zavarujemo originale, po drugi pa uporabnikom omogočimo preprostejši in oddaljen dostop do reprodukcij.

V letih 2021 in 2022 smo izvedli postopek digitalizacije šolskih kronik v okviru 114 fondov. Pri tem gre za  digitalizacijo 365 šolskih kronik na kar 69.033 straneh.

Opis priprave na digitalizacijo in postopkov potrebnih za objavo v Virtualni arhivski čitalnici, bo v obliki članka Vesne Kočevar predivoma v juniju 2024 objavljen v e-publikaciji Moderna arhivistika.

V Zgodovinskem arhivu Celju smo to pomlad v okolju Virtualne arhivske čitalnice objavili šolske kronike, ki se z vidika časovne omejitve dostopa zaključijo do vključno leta 1949.

Na dosegu klika so torej dostopne naslednje šolske kronike v okviru fondov:

Prikaz vpogleda v reprodukcijo primera šolske kronike

Objavljene kronike

SI_ZAC/0869 Okoliška deška osnovna šola Celje

SI_ZAC/0869/003_00003 Kronika II. deške ljudske šole Celje, 1941-1942

SI_ZAC/0889 Osnovna šola Vojnik

SI_ZAC/0889/004/00001 Kronika Osnovne šole Vojnik, 1925-1938

SI_ZAC/0887 Osnovna šola Teharje

SI_ZAC/0887/001/00001 Šolska kronika Osnovne šole Teharje, 1867-1919

SI_ZAC/0887/001/00002 Šolska kronika Osnovne šole Teharje, 1919-1936

SI_ZAC/1118 Orglarska šola Celje

SI_ZAC/1118/00001 Kronika Orglarske šole Celje, 1899-1907

SI_ZAC/1367 Osnovna šola Vinska Gora

SI_ZAC/1367/003/001/00001 Šolska kronika, Osnovna šola Šentjanž na Vinski Gori, 1933-1941

SI_ZAC/1367/003/001/00002 Šolska kronika, Trirazredna ljudska šola Šentjanž na Vinski Gori, 1941-1943

SI_ZAC/1384 Osnovna šola Žiče

SI_ZAC/1384/001/00001 Šolska kronika 1, 1847-1925

SI_ZAC/1384/001/00002 Šolska kronika 2, 1925-1947

SI_ZAC/1482 Osnovna šola Turje

SI_ZAC/1482/001_00001 Šolska kronika, 1897-1940

SI_ZAC/1555 Osnovna šola Ponikva pri Žalcu

SI_ZAC/1555/001_00001 Šolska kronika, 1877-1914

SI_ZAC/1556 Osnovna šola Gotovlje

SI_ZAC/1556/001_00001 Šolska kronika 1, 1900-1931

SI_ZAC/1577 Osnovna šola Ljubečna

SI_ZAC/1577/002/00002 Šolska kronika, 1903-1929

SI_ZAC/1649 Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje

SI_ZAC/1649/003_00001 Šolska kronika Sedem razredne dekliške osnovne šole v Trbovljah, 1924-1940

SI_ZAC/1649/003_00002 Šolska kronika II. državne deške osnovne šole v Trbovljah, 1936-1947