Vsebina prispevka

Dopolnilno strokovno izobraževanje (10. 5. 2024)

2. 4. 2024

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje organizirali dopolnilno strokovno izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom z naslovom:

Pravilna ureditev in arhiviranje dokumentacije v kadrovski službi

Predavateljica Andreja Samec Koderman bo predstavila zakonske podlage za nastanek in hrambo dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi inšpektor za delo. Predavateljica bo izpostavila tudi novosti, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A, Ur. list RS, št. 50/2023), ki se je začel uporabljati novembra 2023.

Strokovno usposabljanje je namenjeno uslužbencem, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje. Navedeni pravilnik o strokovni usposobljenosti določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti. Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo prejeli potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja.

Izobraževanje bo izvedeno v petek, 10. maja 2024, preko spletne aplikacije ZOOM.

Prijave sprejemamodo torka, 30. aprila 2024, oz. do zapolnitve mest.

Vse podrobnosti o načinu izvedbe, programu  in prijavi najdete v dopisu.

Prijave zbiramo preko e-prijavnice.