Vsebina prispevka

Dekade: šestdeseta

24. 11. 2018

Serijo razstav Dekade nadaljujemo z obravnavo šestdesetih let 20. stoletja. Koncept, ki se je skozi tri izdaje projekta (devetdeseta, osemdeseta, sedemdeseta) že dobro prijel, peljemo proti zadnji izdaji, ki ga bomo predstavili v letu 2019 in tako zaokrožili serijo, ki predstavlja desetletja v Celju in okolici skozi perspektivo izbora arhivskega gradiva od devetdesetih do petdesetih let 20. stoletja, ko je bil Zgodovinski arhiv Celje ustanovljen.

Aktualna razstava torej obravnava šestdeseta. Izhodišče projekta je arhivsko gradivo kot vir informacij, Dekade pa so kolektivni projekt arhivistk in arhivistov, ki v arhivu pokrivajo določene tipe ustvarjalcev in zato najbolj poznajo gradivo konkretnega področja. Ponekod sliko dopolnjujemo z gradivom, ki si ga izposodimo bodisi od javnopravnih oseb bodisi zasebnikov, a že za šestdeseta to komaj velja, saj smo gradivo te dekade v glavnem že prevzeli v arhiv in ga strokovno obdelali. Projekt tako v ospredje postavlja arhivsko gradivo in ga želi umestiti v funkcijo kamenčka, ki bo skozi interpretacije preteklosti nekoč izrisoval  pisan mozaik dogajanja in predvsem razumevanja šestdesetih let. Prav zato si ne domišljamo, da vzpostavljamo skozi izbor gradiva celosten vpogled v obravnavani čas. Prej nasprotno, skozi posamezne kose gradiva želimo dopolniti sliko in razumevanje časa skozi vse odtenke, ki so obarvani z raznolikimi vsebinami arhivskega gradiva.. Po svoje bo morda zato kdo presenečen, da katalog ne odraža vseh gibanj in sprememb, ki so jih šestdeseta pregovorno prinesla v oblikovanje svetovnih nazorov ali življenjskega sloga povojne generacije. Z gradivom želimo o obravnavanem času bolj odpreti razmišljanje kot zapreti interpretacijo. Arhivistke in arhivisti, ki so natančno pregledovali fonde in zbirke, so skozi subjektivni izbor izpostavili gradivo, ki se zrcali skozi institucionalizirane provenience in funkcije, ki so jih le-te opravljale. Seveda so v izboru izpostavljeni tudi fragmenti, ki odražajo mikrozgodovino in prepoznavajo vsakdanjik (in praznik) skozi perspektivo malega človeka. Če prvi pogled (od zgoraj) bolj uvedejo besedila v poglavjih, se drugi pogled (od spodaj) bolj prepozna v izboru gradiva, ko skozi slikovne podobe spregovori »duh časa«. Veliko večino slikovnega gradiva za obravnavo šestdesetih smo črpali iz zbirke SI_ZAC/1028 Fototeka Božič Milan. Slike povedo pogosto več od besed, z vidika današnjega časa pa jih posamezniki gledajo skozi oči spominov in sprememb. Kip splavarja – eden od vodilnih motivov predstavitve dekade – je simbol mesta, ki je bil postavljen ob zaključku velikih regulacijskih del na Savinji leta 1961. Kip pa je hkrati tudi odraz zavednih in nezavednih sprememb v mestu, saj bo pozorno oko opazilo, da je bil ob postavitvi obrnjen k reki, že nekaj časa pa ji kaže hrbet.

Zavedanje o potrebi arhiviranja gradiva, ki celostno odraža spremembe v prostoru in času, bi z odgovorno in angažirano držo radi prestavili iz polja javne službe v širšo javnost, zato posameznike kličemo k nadaljnjemu dopolnjevanju gradiva. Z veseljem ga bomo sprejeli, če ga boste želeli predati v arhiv ali ga objavili na družabnih omrežjih s pripisom ključnika #dekade60 (instagram, facebook, twitter). Arhiviranja danes namreč ne moremo več  razumeti zgolj kot hrambo gradiva, ampak kot proces, ki po eni strani pripomore k boljšemu razumevanju preteklosti, po drugi pa k učinkoviti rabi informacij v sedanjosti.

Razstava in katalog sta kolektivno delo sodelavcev Zgodovinskega arhiva Celje. Avtorji posameznih poglavij so: Hedvika Zdovc, Sonja Jazbec (uprava), Anja Prša (pravosodje), Bojan Himmelreich (družbenopolitične organizacije, kultura), Jože Kranjec (gospodarstvo), Vesna Kočevar (vzgoja in izobraževanje), Bojana Aristovnik (zdravstvo), Borut Batagelj (šport) in Aleksander Žižek (Zgodovinski arhiv Celje); digitalizacija: Jure Zupanc, Urh Kopitar, Marko Lončar; katalog sta uredila: Borut Batagelj in Anja Prša. Oblika: Filter, urbane rešitve, d.o.o. Razstava bo na ogled v razstavišču Zgodovinskega arhiva Celje do maja 2019.

Odprtje nove razstave v seriji Dekade, ki skozi arhivsko gradivo obravnava šestdeseta leta 20. stoletja, je bilo v Zgodovinskem arhivu Celje v četrtek, 6. decembra 2018, ob 18. uri.

Vabljeni k ogledu razstave do maja 2019 v času uradnih ur arhiva, od ponedeljka do petka, 8-14h, za večje vnaprej najavljene skupine je možen ogled razstave tudi zunaj tega termina.