Vsebina prispevka

Izobraževanja v novembru 2015

18. 9. 2015

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v Zgodovinskem arhivu Celje v mesecu novembru spet izvedli izobraževanja za uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Že pred objavo datumov izobraževanj bi vas radi spodbudili k evidenčni prijavi. Glede na prijave bomo izvajali dva tipa izobraževanj, prvega kot priprava na opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti in drugega, za vse tiste, ki ste preizkus že opravili, kot dodatno izobraževanje s pridobivanjem kreditnih točk. Prosimo vas, da izponite ustrezno prijavnice na povezavi.

  1. Poziv, program, prijavnica k izobraževanju kot pripravi na opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti (2015)
  2. Poziv, program, prijavnica k izobraževanju za pridobivanje kreditnih točk (2015)

Pravočasno vas bomo obvestili o terminu izobraževanja. Za dodatne informacije se obrnite na tajništvo arhiva oziorma pristojnega arhivista.Veselimo se srečanja, veseli pa bomo tudi vaših pobud in predlogov.