Vsebina prispevka

Predstavitve z izobraževanja: Enotni klasifikacijski načrt za vzgojno-izobraževalne zavode

11. 2. 2015

V Kinu Metropol je potekalo 11. 2. 2015 izobraževanje v zvezi z Odredbo o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode. Strokovnjaki s področja arhivistike iz vse Slovenije so predstavili posamezne sklope, ki jih v njihovih power point predstavitvah objavljamo glede na razpored predavanj. :

Mirjana Kontestabile Rovis (Pokrajinski arhiv Koper in predsednica Medarhivske delovne skupine za področje vzgoje in izobraževanja):  Enotni klasifikacijski načrt, roki hrambe, arhivsko gradivo

Jože Kranjec (Zgodovinski arhiv Celje): Obveznosti vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki izhajajo iz arhivske zakonodaje in urejeno pisarniško poslovanje

mag. Hedvika Zdovc (Zgodovinski arhiv Celje): Enotni klasifikacijski načrt in njegova uporaba

dr. Jože Škofljanec (Arhiv Republike Slovenije): Elektronsko poslovanje in notranja pravila

mag. Nada Čibej (Pokrajinski ariv Koper): Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in novela zakona (ZVDAGA-A).