Vsebina prispevka

Projekcija starejših filmskih zapisov o Celju in okolici

26. 5. 2014

V sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu Republike Slovenije ter mestnima četrtima Nova vas in Dečkovo naselje bomo v četrtek, 5. junija 2014, ob 19. uri, v dvorani mestne četrti Nova vas, (Ulica bratov Vošnjakov 1), priredili projekcijo filmov vezanih na Celje in okolico, ki so nastali okrog leta 1950. Pretežno gre za izbor prispevkov iz filmskih obzornikov, ki so nekoč predstavljali posebno obliko kratkih dokumentarnih filmov.  Običajno so se filmski obzorniki predvajali v kinematografih, kot predfilm ali kot dodatek k celovečernemu filmu.V izboru si bo mogoče pogledati naslednje filmske zapise:

Lahkoatletsko prvenstvo Slovenije v Celju (1947)
Savinjski hmelj (1947)
Plavci na Savinji (1948)
Zadružni dom v Šeščah pri Žalcu (1948)
Železarna Štore (1949)
Novoletna jelka v Celju (1949)
Tovarna emajlirane posode v Celju (1950)
Poplave v Celju (1954) (PREMIERNO!)
Grad na Savinji (1954)

Prireditev je hkrati napoved zbiranja gradiva o Novi vasi in beleženje žilvjenja v modelu značilne blokovske soseske, ki je nastala v drugi polovici 20. stoletja. S projekcijo v okolju blokovske soseske bi radi prebivalce pod skupnim imenovalcem kulturne dediščine spomnili, da je tudi njihovo bivanje v četrti del vsebin, ki zaznamujejo posamezna časovna obdobja in s tem lahko postane tudi del reprezentativne kulturne dediščine časa, ko so ga in ga soustvarjamo skupaj v konkretnih okoljih.

O projektu:
Podobe blokovskih četrti iz privatnih zbirk prebivalcev