Vsebina prispevka

60 let od velike poplave v Celju: filmski zapis

5. 6. 2014

Minilo je natančno 60 let od ene najhujših poplav v Sloveniji. 4. junija 1954 se je nad Celjem utrgal oblak, ki je povzročil silovito povodenj. Poplava je terjala do sedaj tudi najvišje število človeških žrtev, umrlo je kar 22 ljudi. Vodna ujma je odnašala mostove in hiše, voda je segala tri metre visoko, ves nižinski del med Škofjo vasjo, Štorami in Arjo vasjo pa je bil popolnoma pod vodo. Na portalu Kamra je objavljenega nekaj gradiva, ki ilustrira to katastrofo.

V Zgodovinski arhiv Celje smo ob koncu leta 2013 v Zbirko filmov SI_ZAC/1029 prevzeli od Agencije Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje tudi  krajši filmski zapis o poplavi v Celju leta 1954. Filmski trak “Poplave v Celju 1954” vsebuje črno-bele posnetke na 35 mm filmu. Kljub temu, da je posnetek kratek, saj je dolg dobri dve minuti, je nadvse dragocen oris tragičnih dogodkov leta 1954. Original filma smo deponirali v Slovenskem filmskem arhivu, v uporabi pa je digitaliziran posnetek.

Prvič smo digitalizirani posnetek javno pokazali na filmskem večeru v celjski Novi vasi, 5. 6. 2014.

Izseki iz filma: