Vsebina prispevka

Podobe blokovskih četrti iz privatnih zbirk prebivalcev

26. 5. 2014

Povabilo k zbiranju gradiva

Na novo zgrajene blokovske soseske so v drugi polovici 20. stoletja v predstavah urbane zgodovine odprle nov način življenja in sobivanja prišlekov, ki so z vseh vetrov našli svoj dom v večstanovanjskih stavbah. Iz pretežno podeželskega in tudi nacionalno raznolikega prebivalstva so se oblikovale povsem nove urbane skupnosti, z ustvarjanjem družin pa nov tip meščanstva. Nove samozadostno zasnovane soseske so razvile tudi nov odnos do prvotnega bližnjega prebivalstva in mestnega jedra. Oblikovanje takšnih novih sosesk ni prineslo le novih izzivov v arhitekturi in urbanizimu, ampak prineslo tudi nov model bivanja.

Eden od ciljev delovanja Zgodovinskega arhiva Celje je tudi registrirati dogajanja in spremembe v družbi, kjer delujemo. Ker ohranjenega gradiva s perspektive doživljanja prebivalstva blokovskih sosesk skoraj ne hranimo, bi radi v prebivalstvu sosesk, ki skozi zadnja desetletja in spremembe generacij že menja svojo prvotno podobo, kot del kulturne dediščine radi ohranili vsaj delček podobe in utripa takšnih četrti. Kot model smo si za začetek naše akcije izbrali področje celjskih mestnih četrti Nova vas in Dečkovo naselje, ki se danes ljudsko enotno pojmujeta Nova vas. Zbiranje pa nameravamo kasneje širiti tudi na druge primere blokovskih sosesk našega “rajona”.

Kaj nas zanima?

mali_kaslci

Vse to, kar bi o vašem preživetem času v blokovskem kvartu utegnilo zanimati tudi vaše potomce. To so lahko fotografije soseske, lahko pa tudi druge vrste gradivo. Vse od bolj javnih do zasebnih zadev pravzaprav zrcali model življenja v blokovski soseski. Tudi praznovanje rojstnega dneva je bilo v blokovski četrti lahko drugačno od tistega v starem mestnem jedru, oprema stanovanj, okolica bloka, preživljanje prostega časa med bloki, skupne akcije prebivalcev…

Od vas pričakujemo, da “prezračite” predale, papirje, fotografije, albume in jih prinesete na sedež Mestne četrti Nova vas in Dečkovo naselje, Ulica bratov Vošnjakov 1, Celje. V času uradnih ur: ponedeljek, sreda, petek (8-12h). Pričakujemo vas tudi v Zgodovinskem arhivu Celje. Kontaktna oseba: Jože Kranjec, joze.kranjec@guest.arnes.si. Gradivo bomo v Zgodovinskem gradivu Celje strokovno pregledali, opisali in digitalizirali.

Vse gradivo bomo vrnili! Najbolj prizadevne nagradili.

Z akcijo začnemo 5. 6. 2014 ob večerni filmski projekciji v celjski Novi vasi. Vabljeni!