Vsebina prispevka

Spomin Slovenije na Krekovem trgu

26. 2. 2024

V četrtek, 22. februarja 2024 je bila na Krekovem trgu v Celju odprta panojska razstava Spomin Slovenije, ki je nastala kot del Unescovega programa Spomin sveta. Na razstavi je predstavljenih deset dokumentarnih enot, ki po mnenju slovenskega odbora Unesco Spomin sveta predstavljajo pomemben del slovenske kulture in zgodovine.

Razstavo je predstavil dr. Aleksander Žižek, arhivski svetnik v Zgodovinskem arhivu Celje in član slovenskega Nacionalnega odbora za Unescov program Spomin sveta, razstava pa gostuje v Celju v organizaciji Mestne občine Celje in Zavoda Celeia.

Unescov program Spomin sveta (Memory of the World) je prvenstveno namenjen popularizaciji pisne dediščine in avdiovizualnih zapisov (filmov, fotografij, zemljevidov itd.), ki jih hranijo arhivi, muzeji, knjižnice in druge ustanove z vsega sveta. Sestavlja ga več registrov, najbolj poznan je mednarodni, saj vsebuje najpomembnejše pisne in druge dokumentarne pomnike človeštva.

Leta 2020 je bil v Sloveniji ustanovljen Nacionalni odbor za Unescov program Spomin sveta in dve leti pozneje smo Slovenci na nacionalno listo uvrstili prvih deset vpisov najbolj prepoznavnih dokumentarnih zbirk. Izbrani dokumenti imajo trajen pomen in neprecenljivo vrednost, njihovo uničenje ali izguba bi pomenila nepopravljivo škodo za nas in naše zanamce. Razstava je bila tudi ob razstavljenih originalih prvič predstavljena jeseni 2023 v Narodnem muzeju Slovenije, zdaj pa je pričela svojo popotovanje kot potujoča razstava reprodukcij v Celju. Vsebino tvori predstavitev naslednjih prestižnih enot:

Serija listin grofov Celjskih, 1262–1456,
Korespondenca Primoža Trubarja in drugih protestantskih piscev, 2. polovica 16. stoletja,
Ptujski mestni statut, 1513,
Stiški rokopis, okoli leta 1428,
Prešernova zapuščina, prva polovica 19. stoletja,
Knjižnica Frančiškanskega samostana Novo mesto, 1469–1800,
Biblija Jurija Dalmatina, 1584,
Pietro Coppo, Piranski kodeks De summa totius orbis, 1524–1526,
Herbarijska knjiga Janeza Krstnika Flysserja, 1696,
Taboriščni tarok Borisa Kobeta, 1945

Prispevek Minute za kulturo na TV Celje

Razstava bo v Celju na ogled približno en mesec.