Vsebina prispevka

Kuhinjska knjiga za Hotel Triglav

12. 9. 2021

V rubriki Iz hiše pisanih spominov objavljamo arhivsko gradivo, ki ga hranimo v Zbirki rokopisov pod signaturo SI_ZAC/0006_00052

Kuhinjska knjiga za Hotel Triglav je zbirka zapiskov za kuhinjo nekadnjega Hotela Triglav iz Sevnice. Žig Rajhenburg (Brestanica) na uvodni strani zvezka je sprva nakazoval, da je hotel deloval tam, a gre po vsej verjetnosti za navezavo z osebami iz tega kraja, ki so bile v povezavi (najemniki ali lastniki) s Hotelom Triglav v Sevnici v času med obema vojnama. Zvezek v dimenziji 14 x 22 cm vsebuje 175 oštevilčenih in 44 neoštevilčenih kuharskih receptov ter zapise o zdravilnih rastlinah in domačih zdravilih. V osnovni zasnovi zvezka gre verjetno za prepis iz leta 1925 ter za dopolnitev starejše kuharske knjige in sprotno dodajanje receptov.

Datoteka (pdf) celotne vsebine zvezka je dostopna s klikom na spodnjo fotografijo:

Foto: Tomaž Črnej

Kuhinjska knjiga za Hotel Triglav je obenem navdih za v letu 2021 izdano publikacijo #RECEPTIIZARHIVA: Stoletni kuharski zapiski za sodobno rabo.