Vsebina prispevka

»To je krasna obitelj, ti Ipavci!«

19. 5. 2021

Leto 2021 je v Sloveniji proglašeno za leto Josipa Ipavca, ki je umrl 8. februarja 1921 v Šentjurju, njegova smrt pa je simbolično sklenila ero Ipavcev, ki so zaznamovali štajerski glasbeni in politični univerzum druge polovice 19. in prve petine 20. stoletja.

Jubilejno leto v Zgodovinskem arhivu Celje obeležujemo s postavitvijo zunanje razstave in izidom publikacije avtorja dr. Aleksandra Žižka »To je krasna obitelj, ti Ipavci!« in podnaslovom Franc, Benjamim, Gustav in Josip Ipavec v arhivskem gradivu.

Skozi izbor štirih portretirancev želimo v prvi vrsti izpostaviti pomen arhivskega gradiva. Z izborom žal delamo krivico množici ostalih predstavnikov rodbine, a nenazadnje vseh skrivnosti svojih depojev še nismo do konca razkrili. V projektu objave gradiva smo se tako osredinili predvsem na predstavitev arhivskega gradiva, ki ga hranimo in je bilo doslej skoraj nepoznano, dopolnjujemo pa ga še z nekaj objavami gradiva drugih sorodnih institucij. Imamo neverjetno srečo, da že desetletje sodelujemo z Igorjem Grdino, ki je del svojega bogatega arhiva pred leti sklenil zaupati našemu zavodu in nam med drugim izročil občudovanja vredno množino dokumentov, fotografij in notnih zapisov, ki nam odstirajo pogled v umetniško in vsakdanje življenje njegovih znamenitih šentjurskih rojakov. Gre za izjemno atraktivno gradivo, ki s svojo pojavnostjo in pričevalnostjo učinkovito dopolnjuje »tipično« arhivsko (spisovno) gradivo. Veliko gradiva hranimo v naših pravosodnih, upravnih in šolskih fondih in pretežno tudi to je zdaj prvič objavljeno. Med objavami izpostavimo množino družinskih portretov, šentjurskih vedut, gradivo vezano na dediščino načrtovanja in prometa z nepremičninami in v zvezi z opravljanjem zdravniške prakse, šolska spričevala …

Razstava »To je krasna obitelj, ti Ipavci!« je na ogled na zunanjih panojih pred Ipavčevim kulturnim centrom v Šentjurju od 6. maja do 15. junija 2021. Partnerja v predstavitvi projekta sta Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Šentjur in Knjižnica Šentjur. Od 20. maja bo javnosti na voljo tudi bogato ilustrirana in všečno napisana monografija (spletna trgovina).

Projekt je bil javno predstavljen na tiskovni konferenci in z vodstvom po razstavi v Šentjurju, 20. maja 2021.

Razstava je poleg Šentjurja v jubilejnem letu Josipa Ipavca 2021 gostovala še v botaničnem vrtu v Pivoli pri Hočah, Semiču in Ivančni Gorici.