Vsebina prispevka

Panteon v savinjski metropoli

18. 12. 2018

V povezavi z aktualno razstavo Dekade: šestdeseta @Celje 1960-1969 objavljamo zanimiv izbor arhivskega gradiva povezanega z eno od izpostavljenih tem razstave – kipom splavarja na Savinjskem nabrežju.

Splavar, odlitek kiparja Borisa Kalina je bil postavljen ob zaključku velikih del na regulaciji reke Savinje leta 1961. Zanimivo je, da je to eden redkih kipov, ki se z motiviko v teh letih ne navezuje direktno kot spomin na drugo svetovno vojno ali revolucijo, četudi je bila po drugi strani njegova postavitev razglašena tudi kot spomin ob dvajseti obletnici revolucije, na kar opominja tudi napis na podstavku.

V rubriki Iz hiše pisanih spominov objavljamo fotografijo Milana Božiča iz leta 1962, ki simbolno namiguje tudi na spremembe v mestu, saj pozorno oko opazi, da je kip danes obrnjen v nasprotno stran kot ob njegovi postavitvi.

K objavljeni dokumentaciji sodi tudi dopis Vodne skupnosti Savinja Celje in priložena skica situacije, ki predlaga umestitev kipa zunaj sprehajalne steze.

Zanimiv pa je tudi dopis nekoč izpostavljenega in vsestranskega družbeno angažiranega Tineta Orla, ki je na občinski ljudski odbor Celje naglasi pobudo, »s katero bi naše mesto morebiti brez večjih težav v estetskem pogledu precej pridobilo.« Namreč, pri urejanju mestnega parka in nabrežja »bi bila priložnost, da bi urbanisti premislili o tem, ali bi bilo v parku umestno postaviti nekak majhen celjski Panteon, za začetek pa vsaj nekaj doprsnih kipov za razvoj mesta in slovenstva zaslužnih Celjanov. Orel je regulacijo Savinje z vsemi spremljajočimi posegi v prostor začutil kot izjemno priložnost »za olepšanje in izpolnitev savinjske metropole.«

SI_ZAC/1028/001_00787 Fototeka Božič Milan, kip splavarja na Savinjskem nabrežju, 1962
SI_ZAC/0118/012/104/00491 Občinski ljudski odbor Celje, dokumentacija v zvezi s postavitvijo kipa splavarja, 1960-1961