Vsebina prispevka

Milan Božič: Celje skozi objektiv novinarja

5. 6. 2018

Zgodovinski arhiv Celje nadaljuje s serijo razstav: Fotograf – trenutek – zgodovina. Tokrat v juniju ob robu obeleževanja Mednarodnega arhivskega dne na zunanji razstavi na Krekovem trgu v Celju predstavljamo razstavo “Milan Božič: Celje skozi objektiv novinarja”. V arhivu sistematično že daljše obdobje digitaliziramo zbirko negativov, ki jo hranimo v okviru njegove zapuščine SI_ZAC/1028 Fototeka Božič Milan. Gre za okoli 15.000 posnetkov, iz katerih je nemogoče narediti reprezentativni izbor, ki bi ustrezal sodobnim okusom, tako da skozi aktualno razstavo predstavljamo nekakšen presek med podobo Celja v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja in dogodki ter njegovimi prebivalci. Skrbnik fototeke dr. Bojan Himmelreich je pripravil izbor posnetkov, ki bo na ogled v celjskem mestnem jedru do konca junija 2018.

Milan Božič (1923-1995) je bil potomec staršev, ki so se v Celje preselili iz Trsta. V času nemške okupacije je bila že junija 1941 družina izseljena v Srbijo in do konca vojne živela v kraju Venčani pri Lazarevcu. Po vrnitvi leta 1945 je Milan Božič končal gimnazijo v Ljubljani, tam je bil nato zaposlen pri Slovenskem poročevalcu. Okoli leta 1951 se je z družino preselil v Celje, še vedno kot uslužbenec pri Slovenskem poročevalcu. Leta 1954 je postal novinar pri novonastalem Radiu Celje in naslednjih 28 let je bil zaposlen pri Radiu Celje in Novem tedniku. Sodi torej med pionirje Radia Celje, njegov odgovorni urednik je bil skupaj 17 let. Božič je bil v prostem času tudi zagnan športnik in organizator. Z Jako Čopom je plezal na Triglav, ukvarjal se je z atletiko, smučanjem, drsanjem, že kot mladinec je bil zelo dober v namiznem tenisu. Upokojil se je v začetku 80. let 20. stoletja.