Vsebina prispevka

Naj zmaga pravica: stalna postavitev

21. 5. 2018

Od meseca maja 2018 je v osrednji celjski sodni stavbi na Prešernovi ulici na ogled stalna postavitev razstave Naj zmaga pravica: razvoj pravosodnih organov na Celjskem avtorice mag. Metke Bukošek. Razstavni projekt je bil skupaj s katalogom prvič predstavljen jeseni 2009 v Zgodovinskem arhivu Celje. Predstavljena vsebina po eni strani opisuje razvoj organizacijske strukture pravosodnih organov, po drugi pa razkriva tudi njihovo notranjo organizacijo, funkcije in sisteme poslovanja. Vse to je namreč zelo pomembno za prepoznavanje sprememb in vsako nadaljnje raziskovanje gradiva, ki nastaja pri pravosodnih organih. Ker v okviru gradiva teh organov nastaja zelo bogato in raznoliko arhivsko gradivo pa je gradivo ključno tudi za obče prepoznavanje zgodovinskih sprememb v družbi.

Kot sta poudarila koordinatorja in pobudnika umestitve razstave v živo delovno okolje sodišč Darko Belak iz okrajnega in Matevž Žugelj iz okrožnega sodišča Celje, je razstava koristna tako sodelavcem kot tudi bolj ali manj pogostim obiskovalcem višjega, okrožnega in okrajnega sodišča v Celju. Razstava je obenem tudi spomin na lani umrlo sodelavko arhiva mag. Metko Bukošek.

V Zgodovinskem arhivu Celje nas veseli, da se razstava v novi obliki oživlja prav na tem mestu, saj se s tem gradivo pravosodnih organov predstavlja v doslej redko videni vlogi in se vrača iz arhiva družbi v novem kontekstu. S tem se na nov način zaokrožuje uspešno negovana vez med sodišči in arhivi, ki smo sicer zakonsko zavezani sodelovanju, toda s projektom, kot je predstavljen, našo vez še nadgrajujemo in plemenitimo.