Vsebina prispevka

Tu smo doma 2.0

8. 7. 2016

Od začetka julija 2016 je v galeriji Hiše pisanih spominov na ogled razstava Tu smo doma: Celje na kartah iz zbirke geografskih kart Zgodovinskega arhiva Celje. Razstava reprodukcij zelo atraktivnega arhivskega gradiva je nova izdaja istoimenske razstave, ki je bila prvič predstavljena spomladi 2015 kot velika zunanja panojska razstava na Krekovem trgu. Izbor gradiva in vsa vsebinska zasnova razstave je delo dr. Aleksandra Žižka, oblikovala pa jo je Tina Pregelj Skrt. Razstavo tovri izbor 16 povečanih reprodukcij geografskih kart in načrtov.

Zbirko geografskih kart (SI_ZAC/1293) trenutno tvori 291 enot – zemljevidov, načrtov, skic in atlasov, med katerimi najdemo tako osnutke, prvotiske kakor tudi ponatise številnih geografskih kart znamenitih svetovnih kartografov in geografov. Zbirka je nastala ob arhivskem delu – urejanju različnih fondov, ki so pogosto vsebovali tudi kartografsko gradivo, ki ni bilo povezano s samim ustvarjalcem oziroma fondom. Da bi to gradivo kljub vsemu nekako ohranili, popisali in približali uporabniku, smo se odločili za formiranje pričujoče zbirke, ki vsebuje gradivo od 16. do 20. stoletja in poslej raste zlasti z nakupi in darili posameznikov. Zaradi svoje narave sodi predstavljena zbirka med najprivlačnejše gradivo Zgodovinskega arhiva Celje.

20160708_102043

Razstava, namesto klasičnega odprtja smo tokratno postavitev naznanili preko spletnih kanalov s “tihim” odprtjem,  bo brezplačno na ogled do konca septembra 2016.

Vabljeni k ogledu!