Vsebina prispevka

Tu smo doma

9. 4. 2015

Ob prazniku Mesne občine Celje Zgodovinski arhiv Celje in Zavod Celeia Celje mestu in meščanom podarjata razstavo in jim preko reprodukcij raznolikih geografskih kart sporočata “Tu smo doma”. Istoimenska razstava na prostem bo na lani prenovljenem Krekovem trgu zaživela v ponedeljek 13. aprila. Obiskovalcem mesta in sprehajalcem bo pred stavbo Celjskega doma na ogled do 21. maja 2015.  Razstavo s podnaslovom “Celje na kartah iz zbirke geografskih kart Zgodovinskega arhiva Celje” je pripravil dr. Aleksander Žižek, oblikovala pa jo je Tina Pregelj Skrt (Mint Colibri). Razstavo na sodobnih razstavnih panojih tvori 16 povečanih reprodukcij arhivskega gradiva. Z razstavo partnerja v projektu dajeta pozitivno sporočilo sodelovanja med celjskimi zavodi, hkrati pa nagovarjata vsakogar, ki se bo z vsebino arhivskega gradiva seznanil, da je dostopnost do gradiva in informacij, ki jih hranimo, ena od prioritet našega delovanja.

Zbirko geografskih kart (SI_ZAC/1293) trenutno tvori 291 enot – zemljevidov, načrtov, skic in atlasov, med katerimi najdemo tako osnutke, prvotiske kakor tudi ponatise številnih geografskih kart znamenitih svetovnih kartografov in geografov. Zbirka je nastala ob arhivskem delu – urejanju različnih fondov, ki so pogosto vsebovali tudi kartografsko gradivo, ki ni bilo povezano s samim ustvarjalcem oziroma fondom. Da bi to gradivo kljub vsemu nekako ohranili, popisali in približali uporabniku, smo se odločili za formiranje pričujoče zbirke, ki vsebuje gradivo od 16. do 20. stoletja in poslej raste zlasti z nakupi in darili posameznikov. Zaradi svoje narave sodi predstavljena zbirka med najprivlačnejše gradivo Zgodovinskega arhiva Celje.