Vsebina prispevka

Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan

22. 12. 2015

O izteku leta 2015 se obeležuje 25. obletnica plebiscita o samostojnosti Slovenije, ki je potekal 23. decembra 1990. Tedaj so na voliščih po Sloveniji volilni upravičenci odločali o vprašanju »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« Po Zakonu o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki ga je 6. decembra 1990 sprejela Skupščina Republike Slovenije, se je morala za uspeh plebiscita o vprašanju pozitivno opredeliti več kot polovica vseh volivnih upravičencev. Rezultati so bili razglašeni 26. decembra. Na plebiscitu  se je 88,5 odstotkov vseh volivcev in 95 odstotkov udeleženih odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo. Rezultati plebiscita so bili osnova za razglasitev slovenske samostojne države 25. junija 1991.

V Celju je plebiscit kot fotoreporter spremljal Edi Einspieler. Objavljamo fotografiji z volišča na Osnovni šoli 1. celjske čete (danes III. osnovna šola Celje), ki ju hranimo v okviru fonda SI_ZAC/1395 Zbirka fotografij Sherpa.

SI_ZAC_1395_004_0011_00007, Zbirka fotografij Sherpa, Plebiscit za samostojno Slovenijo, Prihod na volišče na Osnovne šole 1. celjske čete (III. osnovna šola), 1990
SI_ZAC_1395_004_0011_00009, Zbirka fotografij Sherpa, Plebiscit za samostojno Slovenijo, Glasovanje na volišču na Osnovne šole 1. celjske čete (III. osnovna šola), 1990
Slovenija - referendum 1990

Kot spomin na dogodek pa objavljamo tudi propagandni letak za udeležbo na plebiscitu s prvimi verzi slovenske himne: “Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan,” ki ga hranimo v okviru fonda SI_ZAC/1030 Varia.

Objavljeno gradivo je tudi del aktualne razstave v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje, Dekade: devetdeseta. Razstava je hkrati poziv zbiranju gradiva iz obdobja 1990-1999, kot tudi poziv, da na družabnih omrežjih posamezniki delijo gradivo iz tega obdobja pod oznako #dekade90.