Vsebina prispevka

Dekade: devetdeseta

10. 12. 2015

V Zgodovinskem arhivu začenjamo ob izteku leta 2015 novo serijo razstav Dekade. Prvo od njih posvečamo obdobju, ki je Celje in okolico zaznamovalo v zadnji dekadi dinamičnega 20. stoletja. S to razstavo se v principu predstavljanja osnovnih nalog arhiva: pridobivanja, hrambe in dostopa, lotevamo novega pristopa, ki doslej v arhivih ni bil v ospredju. Gradivo arhivi pridobivamo ali ga predstavljamo vedno glede na podlagi konkretnega izvora ali pa izbrane teme, tokrat pa je prvič v ospredju kot kriterij časovna dimenzija. Mejni letnici nastanka gradiva 1990-1999 sta pogojevali predstavljanje tem in ne obratno.

Z razstavo izpostavljamo skozi poglavja različne poglede, ki so zaznamovali v obravnavani dekadi predvsem Celje in okolico. Pregled vsebin nikakor ni celosten vpogled v čas devetdesetih, saj to tudi ni glavni namen in poslanstvo delovanja arhivske instucije v njenem okolju. Razstavo želimo uporabljati predvsem kot medij, ki spodbuja zavedanje in sproža refleksijo o pomenu hrambe in zbiranja gradiva, ki je zaznamovalo preteklost. Poleg tega je eden od ciljev tega projekta tudi ta, da se arhiv, kot je to v zadnjih letih izpostavljeno, še bolj poveže s skupnostjo, v kateri sobiva. Želimo si pridobivati in omogočati dostopno gradivo, ki je komplementarno arhivskemu gradivu, ki ga že hranimo. Po našem mnenju je le slednji princip najbolj primeren, v kolikor želimo arhivi postati ne le servis upravnim postopkom, ampak predvsem tiste institucije, ki najbolj celostno zajamejo »duh dobe«. Za gradivo, ki ga hranimo, si želimo, da bolj zadiha s skupnostjo, kot tudi obratno, želimo si, da bi tudi skupnost bolje zaznala gradivo, ki ga sama hrani in se zavedla pomena, ki lahko presega momente nostalgije. Z Dekadami želimo vzpostaviti model zavedanja, da je pravzaprav zgodovina in dediščina ne le odraz izbranih in odbranih tem, ki jih nekdo postavi v ospredje, ampak prav nasprotno, da je precep časa, ki ga vzamemo kot kriterij, lahko dobra podlaga za izbor kakršnihkoli tem.  Spomini skupnosti so spomini posameznikov in ne le spomini neke »zamišljene skupnosti«. Prav zato že z njegovo predstavitvijo projekt postaja še bolj odprt, saj bi radi spodbudili skupnost, da nam gradivo preda ali posodi, lahko pa skupaj koristimo sodobne možnosti in sodelujemo v pisanem barvanju vtisov devetdesetih s tem, da na družabnih omrežjih pod oznako #dekade90 objavljamo gradivo, ki je skozi perspektivo posameznika zaznamovalo devetdesete.

Razstavo spremlja tudi katalog, ki obsega raznolike teme, od prehoda iz Jugoslavije v novo državo, družbeno-politične spremembe, razcvet potrošništva, gospodarske spremembe, reforme uprave, šolstva, zdravstva, do kulure in športa ter tudi vsebine, ki so zaznamovale delovanje arhiva v tem obdobju. Serijo razstav Dekade je zasnoval dr. Borut Batagelj; katalog sta uredila: Sonja Jazbec in dr. Borut Batagelj; avtorji prispevkov so: Bojana Aristovnik, dr. Borut Batagelj, dr. Bojan Himmelreich, Sonja Jazbec, Jože Kranjec, Vesna Sirk, mag. Hedvika Zdovc in dr. Aleksander Žižek. Oblikovne rešitve se delo celjske ekipe Filter urbane rešitve. Veliko gradiva so posodili številni ustvarjalci arhivskega gradiva in tudi posamezniki ter društva. V največjem deležu pa  izbor gradiva zaznamujejo fotografije, ki jih je posnel fotoreporter Edi Einspieler.

Razstavo smo odprli v 17. decembra 2015 v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje.