Vsebina prispevka

Janko Orožen in Solunska fronta

10. 6. 2014

Janko Orožen (1891-1989), zgodovinar, pedagog, častni meščan Celja in prvi ravnatelj po ustanovitvi Zgodovinskega arhiva Celje (1956).

Janko Orožen je bil navkljub svoji drobni postavi vpoklican v avstroogrsko vojsko.  Kot del avstroogrske vojske je bil vpoklican v boje v Galicijo, kjer je bila vzpostavljena fronta z Rusijo. Prek ruskega ujetništva, vključitve v češko legijo, ki je šla v Francijo, je kasneje potoval prek Italije in Grčije na Solunsko fronto. V bojih proti Bolgarom, ki so bili tako kot Avstroogrska del Centralnih sil, je srbska vojska ob podpori antantnih sil Anglije in Francije dosegala zmago za zmago in postopoma prodirala v Srbijo.

O Janku Orožnu kot prostovoljcu na strani srbske vojske (v Kraljevini Jugoslaviji so te prostovoljce zelo častili kot dobrovoljce, kladivarje), je ohranjenega zelo malo gradiva. Nekaj ga je našla hči Božena Orožen.

Ob praznovanju ene od obletnic preboja srbske vojske pri Kajmakčalanu (septembra 1916), ki je bila ena od odločilnih bitk v preboju in prodiranju srbske vojske proti severu, se je Janko Orožen kot jugoslovanski častnik udeležil proslav na gori, ki danes leži na grško-makedonski meji.

Kajmakčalan, praznovanje ene od obletnic zmage srbske vojske. Janko Orožen na portretu z drugimi jugoslovanskimi častniki sedi spodaj desno.

Fotografija objavljamo kot najavo odprtja gostujoče razstave “Solunska fronta v objektivu vojaškega slikarja in fotografa Dragoljuba Pavlovića“, ki bo v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje v sredo, 11. junija 2014, ob 19. uri.

Glej tudi: Slavljenje preboja Solunske fronte v Celju (1928)