Vsebina prispevka

Vpisna knjiga v Logarski dolini 1862

23. 1. 2014

Ustanovitev Savinjske podružnice Slovenskega planinskega društva s sedežem v Mozirju, kot se je ta predhodnica Planinskega društva Celje – Matica ob njenem nastanku leta 1893 imenovala, je bila v največji meri rezultat dela Frana Kocbeka, nadučitelja iz Gornjega Grada. Ta vsestransko dejaven mož je opažal namene nemških planincev, ki so gradili planinske poti in jih, skupaj z vrhovi, na katere so vodile, poimenovali z nemškimi imeni. Z zadovoljstvom je pozdravil ustanovitev Slovenskega planinskega društva v začetku leta 1893 ter jo nadgradil s pobudo za ustanovitev njegove Savinjske podružnice avgusta istega leta. Podružnica je začela urejati svoje poti in postavljati svoje koče ter se tako postavila v bran slovenstva. Srditost spopadov med Slovenci in Nemci se je torej iz mestnih središč ob koncu 19. stoletja preselila tudi v gorski svet. Zelo nazorno dvojezičnost območja in nestrpnost med nemško in slovensko opredeljenim prebivalstvom odraža tudi vpisna knjigo iz Logarske doline. Knjiga z zapisi zelo lepo odraža tudi hudomušnost in poetičnost tedanjih obiskovalcev planin. Gre za domnevno najstarejšo ohranjeno knjigo te vrste. Leta 1862 jo je nastavil gostilničar Andrej Erjavc, po domače Andrej, gostilničar v Logarski dolini. Vpisi v njej so v nemškem in slovenskem jeziku, vidimo pa, da so nekatere zapisi in podpisi prečrtani. Ni natančno znano, kdaj so nastali ti »popravki«, umestiti pa jih gre skoraj gotovo v omenjeni “boj za gore”, ki se očitno ni manifestiral le na poimenovanju in markiranju planinskih poti, vrhov, koč, ampak se je odrazil tudi na dragocenih zapisih, ki jih danes hranimo v arhivih.

02

Vpisno knjigo hranimo v okviru fonda SI_ZAC/1121 Planinsko društvo Celje – Matica.

Objava reprodikcij arhivskega gradiva je hkrati napoved predstavitve novega arhivskega inventarja SI_ZAC/1121 Planinsko društvo Celje – Matica. Pripravil ga je dr. Bojan Himmelreich. Predstavitev inventarja bo potekala ob robu Mednarodnega festivala gorniškega filma v Kinu Metropol, v sredo 26. 2. 2014, ob 19 uri.

Glej tudi:
Ustanovni zapisnik Savinjske podružnice Slovenskega planinskega društva v Mozirju.