Vsebina prispevka

Ustanovitev savinjske podružnice SPD 1893

21. 8. 2013

Februarja 2013 smo proslavili sto dvajset let od ustanovitve Slovenskega planinskega društva (SPD), minilo pa je tudi 120 let od ustanovitve Savinjske podružnice SPD v Mozirju. Kasneje so njen sedež prenesli v Celje, iz nje pa se je, skozi vrsto preimenovanj in menjav organizacijskih struktur (nekaj časa so npr. bili planinski odsek Sindikalno fizkulturnega društva Kladivar Celje) oblikovalo Planinsko društvo Celje Matica.

Ustanovitelj in dolgoletni prvi predsednik Savinjske podružnice SPD je bil Fran Kocbek (1863–1930), eden izmed najbolj dejavnih planinskih organizatorjev v času prebujanja slovenske planinske zavesti. V Kamniško-Savinjskih Alpah so na njegovo pobudo zgradili vrsto koč in planinskih poti.

Iz priloženega zapisnika spodaj se vidi, da je prav Kocbek predlagal ime Savinjske planine.

Predstavljen je zapisnik ustanovnega sestanka podružnice z dne 20. avgusta 1893.

Dokument hranimo v fondu SI_ZAC/1121 Planinsko društvo Celje – Matica.

Objava dokumenta je napoved objave novega arhivskega inventarja SI_ZAC/1121 Planinsko društvo Celje – Matica. Pripravil ga je dr. Bojan Himmelreich. Predstavitev inventarja bo potekala ob robu Mednarodnega festivala gorniškega filma v Kinu Metropol, v sredo 26. 2. 2014, ob 19 uri.