Vsebina prispevka

“Z ulice na prvenstvo” v šolo

28. 11. 2013

Ob proslavi ob stoletnici telovadnice I. gimnazije v Celju, 28. novembra 2013, se je razstava “Iz ulice na prvenstvo: zgodovina celjske košarke” za stalno preselila v prostore “Kajuhove” gimnazije. Razstava, ki je nastala ob sodelovanju Zgodovinskega arhiva Celje z Muzejem novejše zgodovine Celje in Mestno občino Celje ter dosegla septembra v času evropskega košarkarskega prvenstva zelo lep odmev s postavitvijo na Trgu celjskih knezov, tako z novim partnerjem spet dosega novo razsežnost.

Dijaki prve celjske gimnazije so bili pod vodstvom profesorja Slavka Kokota kmalu po koncu druge vojne začetniki gojenja košarke v Celju, I. gimnazija pa se tudi danes rada pohvali z naslovom najbolj športne šole v Sloveniji.

Krog potovanja razstave od vrhunca, ki ga je knežje mesto živelo s prireditvijo Eurobasket 2013 v septembru se tako zelo smiselno zaključuje, obenem pa bo razstava vsakega obiskovalca šole ter predvsem mlade dijake nagovarjala k spoštovanju športne tradicije Celja ter jih vsaj posredno spodbujala k športnim uspehom in zdravemu preživljanju prostega časa.