Vsebina prispevka

Mednarodni arhivski dan

30. 5. 2013

Arhivi po celem svetu praznujemo 9. junij kot Mednarodni arhivski dan. Leta 1948 je bil na ta dan pod okriljem UNESCA ustanovljen mednarodni arhivski svet.

Slovenski arhivi bomo ta dan obeležili na različne načine. Zgodovinski arhiv Celje bo s tiskovno konferenco, v torek, 4. 6., ob 10. uri, predstavil nekaj zadnjih aktivnosti, ki izkazujejo vpetost arhiva, kot dediščinske institucije na eni ter varuha pravnih interesov državljanov na drugi, v sodobno dogajanje.

1. Predstavili bomo projekt »Voda, vode, vodi«, ki je bil z razstavo in katalogom pred dnevi prvič predstavljen v Istorijskemu arhivu Pančevo. Ob tem vam bomo pokazali tudi nekaj starejšega  gradiva, ki se tiče upravljanja, reguliranja, oziroma odnosa do vode na sploh.

2. Napovedali bomo sodelovanje s Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju, ki ga je navdahnil projekt »Stara šara?!«

3. Ob mednarodnem arhivskem dnevu pa bomo nadgradili pred letom v Zgodovinskem arhivu Celje zagnani projekt »Anonimka«. Zapise, ki jih leto dni zbiramo s pomočjo posebnih skrinjic, bomo poslej zbirali tudi preko spletnega mesta. Čas je kot naročen, da se prične zbiranje virov, ki odražajo raznolike vtise posameznikov glede aktualnega dogajanja v družbi na eni strani ter osebnih doživetij na drugi.

V Zgodovinskem arhivu Celje čutimo odgovornost, da ponudimo in posredujemo zanamcem čimbolj popolno sliko dogajanja v družbi in posameznikih, ki to družbo tvorimo.

V petek, 7. junija nameravamo v dopoldanskem času ob lepem vremenu postaviti tudi stojnico v mestnem jedru (pri kavarni Metropol), kjer bodo meščanom na voljo informacije v zvezi z izvajanjem arhivske službe in drugih predstavitvenih aktivnostih arhiva.

Kliping:
fb: Galerija posnetkov
Planet Siol.net