Vsebina prispevka

V Pančevu Voda, vode, vodi

21. 5. 2013

Voda je vir življenja. Lahko je tudi vir sodelovanja. Leto 2013 je Organizacija združenih narodov razglasila za mednarodno leto sodelovanja na področju voda. Projekt »Voda, vode, vodi« je po razstavi obrtnih listin drugi v seriji uspešnega sodelovanja Istorijskega arhiva u Pančevu in Zgodovinskega arhiva Celje, ki ga arhiva izvajata na podlagi leta 2008 podpisanega sporazuma o sodelovanju.

V petek, 24. maja 2013, smo v Istorijskem arhivu v Pančevu ob prisotnosti predstavnika slovenskega veleposlaništva v Srbiji Antona Tunje ter kolegov iz več arhivov v Srbiji, predstavnikov društev in prijateljev obeh arhivov odprli razstavo »Voda, vode, vodi: Celje/Pančevo«.

Obe mesti je voda v preteklosti močno zaznamovala. Zagotovo je lega obeh mest ob vodi tudi eden glavnih vzrokov za nastanek in skozi vso zgodovino tudi eno pomembnejših gibal razvoja. Voda pa je tesno prepletena tudi z vsakdanjikom prebivalcev obeh mest. Živeti ob vodi in z vodo je eden glavnih motivov predstavitve z različnih perspektiv, tako kot ga v posameznem okolju prepoznavamo. Skozi dogovarjanje o razstavi se nismo hoteli preveč omejevati s predpisanimi temami. Izpostavili smo to, kar se nam je zdelo v ospredju. Celjski in pančevski arhiv tako v zgodbi o vodi izpostavljata teme, kot so: življenje ob reki, promet, poplave, regulacije rek, ribolov, higieno, kopališča, turizem, ekološke probleme … Bogato arhivsko gradivo, ki ga oba arhiva hranita, kot tudi današnje doživljanje vode in vseh aktualnih dogajanj, ki so v obeh mestih povezana z vodo, nam izkazuje veliko podobnosti, a tudi razlik, ki pa v tem pogledu razstavo in katalog le še bogatijo. Ob prikazu Pančeva je nekaj poudarka na zavetnikih, gasilstvu, skozi vodno zgodbo Celja se na primer seznanjamo tudi s temami, ki se vežejo na kanalizacijo in sklenjen krog vračanja vode naravi. Avtorji razstave in kataloga so: mag. Ivana Spasović, Milan Jakšić (oba Pančevo) in dr. Borut Batagelj (Celje).

V arhivih pa ob razstavi ne ostajamo zazrti le v preteklost. Ob sodobnem angažiranju za ohranjanje dostopnosti vode kot javne dobrine, bi radi poudarili, da je trajnostna skrb za ohranitev čistih vodnih virov velikega pomena za prihodnji razvoj. V obeh mestih opažamo, da so industrializacija, nenačrtno izkoriščanje, stihijsko urejanje in onesnaževanje vodnih virov skozi 20. stoletje človeka oddaljevali od vode. S tem sta si tudi obe mesti žagali vejo, na kateri sta zrasli in voda se je zato vedno bolj začela kazati tudi kot strah. Zaželimo si, da se voda spet bolj vpne v mestne organizme, zbliža z ljudmi, ob tem pa se bomo zbliževali tudi ljudje med seboj.

Prispevek TV Pančevo

V izvedbi projekta je sodelovalo tudi Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, Celje

Kliping:
Planet Siol.net