Vsebina prispevka

Arhivi, ustvarjalci: Radenci 2013

16. 4. 2013

V Radencih je med 10. in 12. aprilom 2013 v organizaciji Pokrajinskega arhiva Maribor potekala tradicionalna mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja: arhivi in ustvarjalci gradiva – stanje in perspektive. Med predavatelji iz številnih držav, kjer so sodelovali tako strokovnjaki s področja arhivistike kot tudi drugi, ki so se že dokazali skozi raznolike procese upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom, sta svoja prispevka predstavila tudi dr. Bojan Himmelreich in Bojana Aristovnik.

Dr. Bojan Himmelreich v prispevku “Lastno varstvo arhivskega gradiva kulturnih ustanov? Ne!” nasprotuje popuščanju  kulturnim ustanovam, ki ne želijo sodelovati in izročati arhivskega gradiva pristojnim arhivom in zavrača argumente, ki so bili predstavljeni na konferenci v Radencih 2012 in govorijo v prid lastne hrambe arhivskega gradiva ustanov, kot so knjižnice, muzeji, galerije, gledališča.

Bojana Aristovnik pa je predstavila projekt Miška Mica v arhivu v šolskem letu 2011-12, ki ga je arhiv skupaj s partnerji izpeljal skozi tri v predavanju opisane faze. Projekt je skozi večplastno izvedbo najmlajšim na didaktičen in izviren način predstavil raziskovanje preteklosti ter jim približal dejavnost arhivov in varovanja kulturne dediščine.

Skupaj z mag. Bredo Zalašček (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) je v še enem prispevku Bojana Aristovnik predstavila tudi razvojno pot delovne knjižice kot specifične vrste arhivskega gradiva.

Zainteresirani javnosti so vsi prispevki s konference v celoti dostopni na spletnem mestu mariborskega arhiva. Zbornik konference prinaša dobro mero kvalitetnih vsebin, ki naj pritegnejo k branju tako specialiste v arhivih, kot tudi tiste, ki v raznolikih okoljih upravljajo z dokumentarnim gradivom.