Vsebina prispevka

Miška Mica je mejnik v arhivskem pedagoškem delu

31. 5. 2012

V okviru Mednarodnega arhivskega dne, ki ga arhivi po vsem svetu obeležujemo 9. junija, je Zgodovinski arhiv Celje 6. junija 2012 v Narodnem domu v Celju s partnerji OŠ Petrovče, SŠ za gostinstvo in turizem Celje, Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ter Glasbeno šolo Risto Savin Žalec, predstavili projekt »Miška Mica v arhivu«.


Didaktično in razvedrilno uravnan dogodek, ki si je za osnovo vzel dramsko uprizoritev istoimenske pravljice, je bil razširjen v raznolik in raznovrsten dogodek, obogaten še z drugimi uprizoritvenimi dejavnostmi, tako z glasbenimi kot tudi plesnimi točkami. Predstavil pa se je tudi celoletni projekt spoznavanja otrok z arhivsko dejavnostjo, njihovega kreativnega literarnega in likovnega ustvarjanja, na prireditvenem prostoru pa so bili na ogled tudi izdelki, ki so nastajali ob izvajanju več arhivskih delavnic po šolah in v arhivu. Ob zaključku je bil dogodek tudi tematsko obarvan skozi posebno ponudbo pogostitve.

==> Na naši facebook strani si oglejte galerijo posnetkov dogodka.

Deloma smo projekt v avtentičnem okolju arhivskega skladišča že izvedli ob kulturnem prazniku, a uspeh tega dogodka nas je usmeril v nadaljevanje, ki je bilo predstavljeno veliko bolj večplastno, obenem pa je z novim prizoriščem in dobrim obiskom našlo priložnost, da se spogleda tudi s širšo publiko.  Dostop v arhivsko skladišče mora seveda ostati omejen in skrbno nadzorovan, a Miška Mica je medtem zrastla, postajala vse bolj radovedna in tudi drzna. Poiskali smo nove partnerje, našli številne podpornike ter iz lastnih sredstev pripeljali projekt do nove zaključene faze. Hkrati je bil projekt izveden tudi kot sestavni del prireditev Poletje v Celju, knežjem mestu 2012.

Izvedena prireditev, skupaj z vsemi spremljevalnimi dejavnostmi gotovo predstavlja enega od vrhov pedagoškega dela v slovenskih arhivih in je mejnik, ki bo v prihodnosti pokazal, v kolikšnem obsegu se zmoremo v arhivu posvetiti pomembni dejavnosti vsegenaracijskega ozaveščanja javnosti o pomenu arhivov. Ne, ni strahu, arhiv s tem še ne postaja otroški vrtec, niti pedagoška inštitucija, dejstvo pa je, da lahko zgolj s tovrstno dejavnostjo krepimo zavedanje o pomenu arhiva v kontekstu celotne družbe. Le slednje pa nam bo v prihodnosti omogočilo temelje za naše kvalitetno delo. Kdo smo, kaj smo in kaj bi sploh radi? Nič ni bolj povezano z iskanjem poti, bodisi lastne bodisi kolektivne identitete, kot prav arhivi in njihova dejavnost. Ko se tega zavedajo že otroci, smo na najboljši poti, da bodo bodoče generacije arhiv prepoznale kot kredibilno institucijo, ki družbi ponuja verodostojen pogled, tako v smislu boljše retrospektive kot perspektive.

Prireditev si lahko ogledate na spodnjem kanalu Arhivce
http://www.youtube.com/watch?v=5p1d48GzHBw&feature=plcp

Ob glavnih partnerjih, bi se radi zahvalili za izvedbo še ostalim, ki so izvedbo projekta omogočili in nam pomagali:
Zavarovalnica Triglav
Mestna občina Celje
Zavod Celeia, Poletje v knežjem mestu 2012

Kreartist, MGProline, I. gimnazija Celje, Glasbena šola Celje, III. osnovna šola Celje, Studio B2, Promoprint, Morfem, HRC, Pivovarna Laško, Izletnik Celje, Nivo Celje, Kavarna in slaščičarna Brglez Petrovče, Društvo codex, Premena, Etol, Mlakarna Celeia, Osrednja knjižnica Celje, TUŠ, Grafika Gracer, Cetis, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Arhivsko društvo Slovenije, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv na Ptuju.