Vsebina prispevka

Izobraževanje za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom

27. 10. 2008

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006) bomo v Zgodovinskem arhivu Celje v torek 11. novembra 2008 organizirali seminar za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Vabilo

Program