Vsebina prispevka

»Slepemu se pač olajša njegova tuga najbolj s tem, da se mu ustvarijo pogoji za kolikor mogoče samostojno preživljanje.«

15. 1. 2024

Zgodovinsko društvo Celje in Zgodovinski arhiv Celje vabita na predstavitev druge številke jubilejnega 30. letnika revije Zgodovina za vse. Predstavitev bo v četrtek, 25. januarja 2024, ob 18. uri v Zgodovinskem arhivu Celje.

Vsebino nove številke revije bo osvetlil urednik dr. Borut Batagelj, sledilo pa bo predavanje in predstavitev ene od objavljenih razprav avtorice Julije Šuligoj: »Slepemu se pač olajša njegova tuga najbolj s tem, da se mu ustvarijo pogoji za kolikor mogoče samostojno preživljanje.« Zgodovina izobraževanja slepih in slabovidnih otrok na Slovenskem v Zavodu za slepe in slabovidne v 20. stoletju.

Zgodovinarka Julija Šuligoj bo predstavila zgodovino izobraževanja slepih in slabovidnih otrok na Slovenskem. Po predstavitvi začetkov skrbi za slepe vojake bo v nadaljevanju predstavila  ustanovitev prvega tovrstnega zavoda na slovenskih tleh in sledila njegovemu razvoju skozi 20. stoletje. Prispevek osvetljuje izzive in napredke v izobraževanju slepih ter opisuje, kako je potekalo njihovo izobraževanje, katerih predmetov so se učili, kakšne pripomočke so uporabljali in kakšen je bil tiflopedagoški pristop. Besedilo predstavi nekaj tiflopedagogov in njihov prispevek k delovanju zavoda in poudarja osrednjo vlogo institucije pri opolnomočenju slepih posameznikov, da zaživijo neodvisno življenje in si prizadevajo za raznolike kariere.

Revija Zgodovina za vse, ki praznuje tridesetletnico izhajanja, je ob objavah že uveljavljenih in renomiranih avtoric in avtorjev vselej spodbujala in odpirala prostor tudi mlajšim in uveljavljajočim se imenom v svetu raziskovanja humanističnih študij. S prispevki v reviji, ki pokrivajo raznolika področja, se tudi tokratna predstavitev, ki v fokusu odkriva poglavja iz preteklosti ranljivih skupin na Slovenskem, ponovno postavi v izvirni narativ, ki si ga revija Zgodovina za vse želi odpirati tudi v prihodnje.