Vsebina prispevka

Dopolnilno strokovno izobraževanje (16. 11. 2023)

27. 9. 2023

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje organizirali dopolnilno strokovno izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom z naslovom:

Dodatno strokovno-tehnična navodila (dSTN) za zajem in hrambo digitalnega gradiva

Izobraževanje bo izvedeno v četrtek, 16. novembra 2023 preko spletne aplikacije ZOOM.

Organi državne uprave, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter drugih pravnih in fizičnih oseb vse bolj poslujejo z dokumenti v elektronski obliki. Dokumentarno in arhivsko gradivo v elektronski obliki se hrani v obstoječih informacijskih sistemih organa (ISUD), ki nudijo uporabnikom večjo obvladljivost dokumentov in procesov, njihovo optimizacijo in nadzor nad poslovanjem.

Na izobraževanju bodo predstavljeni začetki hibridnega poslovanja v javni upravi in arhivsko gradivo iz ISUD. Nato bo sledila predstavitev dSTN (pravne podlage za pripravo, predstavitev vrste dSTN  in priprava dSTN do izročitve). Program je pripravila mag. Hedvika Zdovc.

Strokovno usposabljanje je namenjeno uslužbencem, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje. Navedeni pravilnik o strokovni usposobljenosti določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti. Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo dobili potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja.

Prijave sprejemamo najkasneje do srede, 8. novembra 2023, oz. do zapolnitve mest.

Vse podrobnosti o načinu izvedbe, programu  in prijavi najdete v dopisu

Prijave zbiramo preko e-prijavnice.