Vsebina prispevka

Možgani z jajci

12. 9. 2023

Rezultati ustvarjalcev programskih vsebin dela novinarjev RTV Slovenija so ohranjeni v specializiranem arhivu in dokumentaciji RTV Slovenija. Žalostna novica ob nenadni smrti Saša Hribarja pa nas je spomnila na to, da so dejavnosti vsestranskih ustvarjalcev lahko ohranjene tudi drugod, recimo v okviru različnih fondov in zbirk javnih arhivov.

Sašo Hribar je vrsto let sodeloval s Plesnim forumom Celje, kjer je občasno prirejal prireditev Možgani z jajci. Na pogovore je vabil znane osebnosti, zanimive sogovornike z različnih področij javnih dejavnosti. Sogovorniki so bili na primer: Milan Kučan z ženo Štefko, Janez Rugelj, Svetlana Makarovič, dr. Vesna Godina, Vesna Milek, Zmago Jelinčič Plemeniti, Artur Štern, Tone Partljič, vsaj dvakrat pa je tudi gostil kandidate na celjskih županskih volitvah…

V Zgodovinskem arhivu Celje hranimo nekaj plakatov, ki so vabili na te prireditve in fotografijo pogovora s kandidati za celjskega župana leta 2006.

Plakat: SI_ZAC/1361/001_00261, Plesni forum Celje, prireditev Možgani z jajci, nedatirano

Fotografija: SI_ZAC/1395/003/007_00015 Zbirka fotografij Sherpa, prireditev Možgani z jajci, kandidati za župana Celja, 19. oktober 2006 (foto: Edi Einspieler)