Vsebina prispevka

Zgodovina za vse ob Savinjskem nabrežju

29. 8. 2023

Ob Savinjskem nabrežju v Celju je od 25. avgusta do 25. septembra 2023 na ogled razstava Zgodovina za vse – 30 let: skozi izbor naslovnic in naslovov navdahnjenih v arhivskem gradivu. Avtor razstave je dr. Borut Batagelj, oblikoval pa jo je Andrej Mohorič.

Razstava spremlja jubilej XXX. letnika Zgodovine za vse, ki jo izdaja Zgodovinsko društvo Celje od leta 1994, obenem pa izpostavlja tudi potencial raziskovanja in umeščanja arhivskega gradiva v polje znanstvenih humanističnih raziskav. Ideja izdajanja revije je bila ob njenem rojstvu zelo moderna, saj je v znanstvene obravnave poskušala vrniti pripoved, zgodovino pa interpretirati predvsem skozi malega človeka in vsakdanje teme, navdih pa iskati v primarnih virih.

Rdeča nit razstave je predstavitev preteklih naslovnic Zgodovine za vse v kombinaciji s citati oziorma naslovi nekaterih skozi tri desetletja objavljenih razprav. Vsi citati naslovov so navdahnjeni v arhivskem gradivu. S tem se skozi razstavo izpostavlja temeljna misel, da je raziskava primarnih virov ključna za temeljno znanstveno preučevanje preteklosti. Še več, skozi prezentacijo arhivskih citatov, ki so izpostavljeni kot del raziskovalnih rezultatov, se izrazito nadgrajuje pripoved, veča se sočnost in privlačnost besedil, ki naj zainteresirajo širšo javnost. Naslovnice in citati ob svoji likovni pripovedi in atraktivnosti kažejo tudi na raznolikost obravnavanih tem. Usmerjenost v historično antropologijo, mikrozgodovinske študije, raziskovalne teme, ki se ukvarjajo s posameznimi kulturnimi fenomeni in procesi, so pogosto pokrivale sive lise ne le glede na predstavljene vsebine, temveč tudi glede na sodobne metode raziskovanja. Zgodovina za vse je z odprto uredniško politiko odpirala vrata interdisciplinarnemu raziskovanju, mladim uveljavljajočim avtorjem in akademikom, predstavljeni članki pa so našli pogosto odmev v drugih (medijskih) vsebinah. Vseskozi so tudi spodbujali k razmišljanju, kako je zgodovino potrebno analizirati z več plati, da jo bolje razumemo v njeni kompleksnosti ter nam s tem pomaga tudi bolje razumeti sodobni čas.

V času trajanja razstave bo v Osrednji knjižnici Celje, 30. 8., ob 18. uri izvedena tudi predstavitev prve številke XXX. jubilejnega letnika Zgodovine za vse s predavanjem dr. Jurija Šilca z naslovom Gospostvo Smlednik pod Celjskimi Grofi: Friderik Žovneški kupi grad Smlednik za dva tisoč mark srebra.

Razstava je nastala v produkciji Zgodovinskega arhiva Celje in Zgodovinskega društva Celje ob podpori Ministrstva za kulturo RS in Mestne občine Celje.