Vsebina prispevka

Slovenske Konjice v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje

17. 8. 2023

Občina Slovenske Konjice in Zgodovinski arhiv Celje predstavljata javnosti nov projekt. Tokrat gre že za peto iz serije razstav »Arhiv v regiji«, ki pod naslovom »Slovenske Konjice v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje« v ospredje postavlja izbor gradiva vezanega na Slovenske Konjice, ki ga v različnih fondih in zbirkah hrani Zgodovinski arhiv Celje. Gradivo je zbrala in tematsko opremila arhivska svetovalka Sonja Jazbec.

Razstava na 12 panojih v izboru 37 kosov gradiva odseva značilnosti, spremembe in zanimivosti iz zgodovine kraja. Najstarejši dokument na razstavi je dokument o podelitvi civilne medalje za dolgoletno učiteljsko delo iz leta 1841, predstavljenih je nekaj načrtov, razglednic, fotografij, kot zanimivost pa objavljamo še oporoko barona Edmunda Vay de Vaja iz leta 1883. Objavljeno je še nekaj arhivskega gradiva, ki priča o tem, da so bile Slovenske Konjice tudi hmeljarsko mesto, na razstavi so prikazane fotografije zadnje vožnje konjiškega vlaka iz leta 1962 ter izgradnja športnih in poslovno stanovanjskih objektov ter nekaj drobcev iz kulturnega, trgovskega in družabnega življenja. Skratka, razstava je po eni strani pregledna, obenem pa omogoča vpogled v številne detajle in podobe iz konjiške preteklosti.

Zunanji panoji na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah so na ogled od 10. avgusta, tam pa bodo stali predvidoma do konca novembra 2023.